Isolatsioonitester METRISO PRIME 10

4995.00  +km

Isolatsioonitester METRISO PRIME 10 on välja töötatud isolatsioonirikete kindlakstegemiseks ja elektrivõrkude elektrilöögikaitse kontrolliks.

Seade mõõdab takistust kuni 40 TΩ testpingega 10 kV vastavalt standardile EN 61557-2. Täpsed mõõtetulemused on tagatud isegi kõrgsageduslike häiringute korral. Isolatsioonirikkeid saab kiirelt ja asukoha lihtsalt tuvastada uudse impulssfunktsiooniga (pulse control).Lihtsalt saab teostada isolatsioonimõõtmisi, nagu PI, DAR, DD, astmeline testimine (SV), mahtuvuse mõõtmist, temperatuuri mõõtmist ning kaitsejuhi katkematuse mõõtmisi.Mõõtetulemused esitatakse kuvaril otsekohe graafiliselt.

Description

Kliendikasud

KULUSÄÄST – üks tester paljudele mõõteülesannetele

AJASÄÄST – mõõtejärgnevuste graafilise esitusega

LIHTNE KÄSITLEMINE – selgesti arusaadavad kasutusjuhised, graafiline kuvar ja abifunktsioon.

KIIRE KORRATAVUS – kaasaegse andmehaldusega

TUGEVA ÜMBRISEGA – kasutamiseks rasketes keskkondades ja lihtsaks transpordiks.

METRISO PRIME 10 laiendab METRISO tooteperekonda ja nende rakendusi. Toode on väga innovaatiline ja kõrgekvaliteediline.

Omadused

 • Isolatsiooni mõõtmine kuni 40 TΩ 10 kV testpingega vastavalt standardile EN 61557-2
 • Testpinged 50, 100, 250, 500, 1000, 2500, 5000 ja 10000 V
 • Mõõtmine järkjärgult kasvava pingega
 • Polarisatsiooni indeksi PI ja absorptsiooniteguri DAR mõõtmine
 • Mõõtmine varjestatud mõõtekaabliga – GUARD
 • Kaitse voolujuhtivate objektide eest
 • Muudetavad piirväärtused
 • Digitaalfilter mõõtetulemuste stabiliseerimiseks.
 • R/I või R/U diagrammide koostamine
 • Madala takistuse mõõtmine vastavalt standardile EN 61557-4.
 • Kaitsejuhi katkematuse ja potentsiaaliühtlustuse juhtide test testvooluga ≥ 200 mA.
 • Kohased tarvikud igale rakendusele!

Artikli nr: M555A

Vaata andmelehte ja kasutusjuhendit Gossen metrawatt kodulehelt.