Delta kompaktsed ja modulaarsed kontrollerid on sobilikud kasutuseks väga paljudes automaatika lahendustes.

AS-seeria 32-bitised SoC protsessorid on Delta enda välja töötatud, et saavutada kiire porgrammisammude rakendamiskiirus (40 000 sammu/ms). Lisaks toetavad AS-seeria kuni 32 lisamoodulit või kuni 1024 sisendit/väljundit.