KUI VISIOON ON TUGEV, KUID KOGEMUSI JÄÄB VAJAKA

Volitatud elektriinseneri konsultatsioon ja ekspertiis

Kellele on abiks volitatud elektriinsener?

Olete kindlasti sügavalt mures ja stressis, kui teie toodetud toode ei tööta õigesti, on millegi pärast rikki läinud või turu järelvalveorgan väidab, et see on kasutajale ohtlik. Kõige hullemad on massilised garantiiprobleemid, mis võivad olla seotud ka kahjunõuetega. Neid esineb päris palju, kuna tootmine on tihti antud allhankesse Aasiasse vm, kus kvaliteedikontroll ja kommunikatsioon võib olla puudulik või lünklik. Ka tootel võib olla lahendamata tehnilisi probleeme – nn lastehaigusi. Üksikutes tootepartiides võib esineda praaki, mille kindlakstegemine eeldab vastuvõtekatsete läbiviimist õige metoodika alusel. Kui häda käes, on vaja kiiresti, võimalikult erapooletu kogenud asjatundja abi, et juhtunu tõenäolised põhjused õigesti välja selgitada, anda kiiresti tehniliselt pädev vastus kliendile või ametiasutusele.

Lahendame probleemid eos

Muidugi mõista, kõige õigem on toote võimalikud probleemid juba eos lahendada, mitte tagantjärgi vigu parandada. Selleks tuleks sobiva profiiliga volitatud elektriinsener kasvõi tehnilise mentori või kootsina kaasata juba toote või tootmise kavandamise etapil. Volitatud elektriinsener tunneb hästi oma eriala head tava, tootele kehtivaid üldisi ohutusnõudeid ning tehniliste riskide maandamise võtteid ja aitab neid täpsustada standardite ja riskianalüüsi abil. Teie elu muutub palju mõnusamaks ja teie äriplaan kindlamaks, kui teie toode on enne turule laskmist läbinud nõuetekohased tüübitestid, dokumentatsioon korras ja sertifikaadid olemas.

Volitatud elektriinsener tagab nõuetele vastavuse

Toote sertifitseerimise edukus ja kiirus sõltub oluliselt eeltööst, mis on toote nõuetele vastavusse viimiseks tehtud. Nõuetele vastavuse tagamine peaks algama juba tooteidee kirjelduse, spetsifikatsiooni või hiljemalt prototüübi ehitamise etapist. Hiljem on iga muudatus seotud üha suurema aja ja raha kulu ning jõupingutustega leida kompromisslahendusi, mis minimaalsete muudatustega tootele kehtivaid ohutusnõudeid kuidagimoodi täidaksid. Kui toode on juba valmis, siis protsessi nö keskelt sisenedes suuremate ümbertegemisteta maksimaalset ohutust ja töökindlust tavaliselt ei õnnestu saavutada. Õnneks meie püsikliendid mõistavad seda ja on meid kaasanud üha varasemates tootearenduse etappides. Suurimaks edulooks meie klientidest on Cleveron AS, kelle pakirobotite arendamisel ja testimisele oleme peaaegu algusest peale kaasa aidanud. Cleveron on pakirobotite alal saanud maailmas juhtivaks ettevõtteks. Loomulikult, õppimine on olnud vastastikune ja meie kogemused on täna palju suuremad kui 2012. aastal, kui see teema meil algas.

Insenerieetika koodeks

Koostöö kliendi tootearendusmeeskonnaga nõuab täielikku vastastikust usaldust, mille saavutamine nõuab pikka aega, kuid kaotada võib hetkega. Seetõttu järgime alati insenerieetika koodeksit ja hoiame kliendi saladust sõltumata vastava lepingu olemasolust. Seame püsikliendi huvid alati esikohale ja mõtleme tema toote küsimused lõpuni selgeks.

Nõudlik keskkond eeldab kõrget töökindlust ja laitmatut kvaliteeti

1998. aastal algas TTÜs Tallinna trammide veoajamite moderniseerimine, milles osalesid 2 praegust Energiatehnika OÜ tippinseneri – dr Jüri Joller ja Dmitri Tihhomirov. Toona projekteeriti ja ehitati 30 uudset IGBT veomuundurit, mida edukalt kasutati u 20 aasta jooksul. 2005. aastal alustati juba Energiatehnika OÜ alt Helsingi trammide veoajamite moderniseerimise ja madala põrandaga vaheosade elektriosa projekteerimist. Esimene Energiatehnika OÜ poolt moderniseeritud Helsingi tramm sai valmis 2006. a novembris. Sama projekti järgi moderniseeriti 42 NR II tüüpi trammi ja hiljem väheste muudatustega lisaks 10 NR I tüüpi trammi. Energiatehnika OÜ on uuesti projekteerinud ja tootnud NR tüüpi trammide juhtimissüsteemid. Kõik moderniseeritud trammid on praktiliselt iga päev Helsingis kasutusel, vedades korraga kuni u 10tuhandet Helsingi elanikku. HKL usaldas NR-tüüpi trammide ajamite juhtelektroonika moderniseerimise Energiatehnika OÜ-le, kuna on veendunud tema toodete laitmatus kvaliteedis ja kõrges töökindluses trammide nõudlikus keskkonnas.

Transtech uskumatu edulugu

Saadud kogemuste põhjal aitasid Energiatehnika OÜ insenerid kaasa Helsingi uute trammide elektriosa ja elektriajamite spetsifikatsioonide koostamisel. Trammist Artic sai firma Transtech OY uskumatult suur edulugu. Firma müüdi 2015. a Škoda kontsernile ja seda tüüpe tramme on tänaseks toodetud juba mitusada. Artic – ForCity Smart tüüpi sõidab Helsingis (99 tk), Heidelbergis, Mannheim/Ludwigshafenis (80 tk), lisaks Schöneiches, Ostravas (40 tk nime all Škoda 39 T / ForCity Smart Ostrava) ja Pilsenis (tellitud 2+20 tk Škoda 39 T / Škoda ForCity Smart Pilsen). Uue trammitüübina on samalt põhjalt loodud Raide-Jokeri Artic XL, mis peavad ühendust Helsinki ja Espoo vahel. Tampere on tellinud 19 Artic trammi, et alustada trammiliiklust 2021. aastal. Edu on toonud eelkõige pöörduvate alusvankritega ja läbivate telgedega madalapõrandaline väga töökindel ja peaaegu hooldusvaba lahendus, mis töötab laitmatult ja tagab reisija kõrge sõidumugavuse ka kõige keerulisemates trammitee oludes. Samuti on oluline kaunis kujundus, mida on pärjatud mitmete auhindadega. Allikas: Wikipedia

EAS arendusosaku toetus

Volitatud elektriinseneri konsultatsiooni ja teenuseid vajavad ka EAS arendusosaku toetuse taotlejad. Hetkel on käsil Asteni Mesindus OÜ tootearendusprojekt. Oleme valmis ka teid aitama.

Kes on volitatud elektriinsener?

Volitatud elektriinsener on kutsestandardi järgi laiaulatuslike kogemustega tippspetsialist, kes rakendab inseneriteadmisi, mõistmist ning võimeid olemasolevate tootmistehnoloogiate käigus hoidmiseks ja täiustamiseks või uute teadmiste ja tehnoloogiate loomiseks. Ta annab eksperthinnanguid keerukatele projektidele ja töödele ning lahendab keerulisi tehnoloogilisi probleeme. Volitatud elektriinsener on kohustunud täitma insenerieetika koodeksit, mis esitab kutsega insenerile kõrgeimad nõudmised töö kvaliteedi, lubaduste täitmise, erapooletuse, kohase tasu, kvalifikatsiooni pideva täiendamise, ühiskondliku vastutuse jne osas. Need on sügavalt oma erialale pühendunud oma ala parimad meistrid, keda võib usaldada.

Energiatehnika OÜs töötavad volitatud elektriinsenerid on spetsialiseerunud elektriautomaatikale ja tarbija elektripaigaldistele. Neil on rikkalik kogemustepagas sadadest teostatud projektidest ja suur teaduslik-tehnilise kirjanduse ja standardite kogu.

Võtke meiega julgesti ühendust vajutades allolevale väljale, jätke oma kontaktandmed ja kirjeldage lühidalt oma lahendust ning vajadusi.