Servoajamite lahendused

KUI EESMÄRGIKS ON KIIRUS, TÄPSUS JA TOOTLIKKUS

Servoajamite lahendused

Masinate ja tööpinkide tootlikkus, täpsus ja ressursisäästlikkus on tootmise tehnilise konkurentsivõime aluseks.

servoajamite lahendused - servosüsteemi struktuur

Servosüsteemi struktuur

Enamik tootmisseadmetest kasutavad elektriajameid, millest suurima kiiretoimelisuse, täpsuse ning vähima elektrienergia- ja materjalikulu tagavad püsimagnet-sünkroonmootorid. Enamasti seda liiki minimaalse intertsmomendiga elektrimasinatel põhinevaid servoajameid kasutatakse, kui on vaja tööorgani või detaili eriti täpset asendi-, kiiruse- või pöördemomendi juhtimist.

Servoajamite lahendused, täpsemalt servomootorite toiteinverterite juhtkontrollerid täidavad need liikumisülesanded mängleva kergusega, ülikiirelt ja -täpselt. Lisaks on neil tohutult võimalusi liikumiste juhtimiseks, mida üldtööstuslike asünkroonmootoritega täita ei ole võimalik. Näiteks saab tarkvaraliselt teostada mitmesuguseid nukk- ja ekstsentrikmehhanismide mõõtkavas kopeerivaid ning sünkroniseeritud liikumisi, näiteks materjali täpset lõikamist selle liikumise ajal. Servoajamite kasutamise täiendavaks eeliseks on masinate mehhaanika oluline lihtsustumine. Servoajamites kasutatakse enamasti tugevaid, töökindlaid ja täpseid planetaarreduktoreid, millel on kiiretoimelisuse tagamiseks vähim võimalik inertsmoment ja lõtk.

Automaatliine, roboteid ja tööpinke, mille baasiks on servoajamite lahendused – projekteerides, ekspluatatsiooni lastes, remontides või moderniseerides esineb sageli mitmesuguseid servoajamiprobleeme, mille lahendamine nõuab spetsialisti teadmisi:

  • orienteerumine erinevate servoajamite võimalustes, programmides või tuhandetes parameetrites on aeganõudev ja üle jõu käiv;
  • rikkis või iganenud servoajami osad vajavad kiiret väljavahetamist ;
  • on vaja leida rakendusele sobivaim servomootor, resolver või enkooder, kontroller, kaablid ja reduktor;
  • on vaja siduda servoajami juhtimine kõrgema taseme kontrollerite ja automaatikavõrkudega;
  • vajate mitme servoajami koordineeritud liikumist mitmes teljes;
  • servoajamil ei jätku jõudu, selle täpsus või kiirus pole piisav või esineb võnkumisi;
  • laagrid, reduktor või mehhanismid kuluvad ülemäära kiiresti;
  • servoajam kuumeneb üle või müriseb;
  • vajate spetsiifilist servoajami tootekoolitust. 

Kõigi sarnaste probleemidega võite julgesti pöörduda Energiatehnika OÜ poole.
Meil on servoajamitootjate Lenze ja Delta Electronicsi juures väljaõppe saanud insenerid, kes oskavad ja saavad teid aidata. Lühikonsultatsioonid meilt ostetud servoajamite kohta on tasuta.

Võta meiega ühendust, kirjelda lühidalt oma tehnopargi hetkeseisu, ootusi ning vajadusi parendusteks.


Nimi*

Email*

Sisu

Teostatud töid servosüsteemide arenduses:

LAEVAMUDELITE KATSEBASSEINI SERVOAJAMID

Koostöös ASiga Baltic Workboats täitsime TTÜ Kuressaare Kolledži väikelaeva-
ehituse kompetentsikeskuse tellimuse ning projekteerisime, tarnisime ja
paigaldasime laevamudelite katsebasseini mudelivankri ja lainegeneraatori Lenze
servoajamid ning nende toite- ja turvasüsteemid. Servoajamite juhtimine toimub üle
EtherCati. 60meetrises katsebasseinis uuritakse laevamudelite omadusi erinevate
lainete ja liikumiskiiruste juures. Eesti laevaehitus vajab selliseid reaalsetele oludele lähedasi katseid, et arendada turvalisi, kiireid ning energia- ja materjalisäästlikke laevakeresid. Lähemalt saab vaadata Väikelaevaehituse kompetentsikeskuse kodulehelt.


ENERGIATEHNIKA

Kontakt

Võta ühendust!

+372 655 1312

www.energiatehnika.ee

info@energiatehnika.ee

ASUKOHT


Väike-Männiku tn 3, 11216 Tallinn

Kvaliteet

LiikmelisusJälgi meid: