Lenze Group on tipptasemel liikumise juhtimis- ja automaatikasüsteemide tootja, mis on asutatud 1947. a Hamelnis Saksamaal. Kontsernis töötab üle 4000 inimese, sellesse kuulub 45 firmat ja 5 logistikakeskust üle maailma kõigil mandritel. 

 

Lenze tooted hõlmavad tööstuskontrollereid, invertereid, mootorreduktoreid ja käigukaste, mida kasutatakse laialdaselt autotööstuses, pakendamisel, materjalikäitlusel ja logistikas, robootikas ja kaubandusseadmetes. 

 

Lenze tooted on ülima põhjalikkusega kohandatud masinaehitaja kõikvõimalike nõuete ja soovide kvaliteetseks täitmiseks võimalikult kiiresti ja mugavalt, arvestades kehtivaid nõudeid töökindlusele, energiatõhususele jm. Lenze arendab kaug- ja ennustava hoolduse, digitaalsete kaksikute, suurandmete haldamise, pilve ja virtuaalreaalsusega modulaarseid elektriajamite ja tööstusautomaatika riist- ja tarkvara lahendusi. Lenze tehniline tugi töötab puhkepäevadeta ööpäeva- ja aastaringselt, tagades kiire ja tõhusa lahenduse kõigile klientide probleemidele, soovidele ja vajadustele.

 

Lenze on tuntud kaubamärk ka Eestis, kuna tema tooteid kasutatakse laialdaselt mitmesugustes masinates, tööpinkides, tootmisliinides jne, mis on toodetud Saksamaal, Austrias jm. 

 

Võtke meie Eesti partneriga julgesti ühendust, kui teie masinale või tootmisseadmele on tarvis täppisjuhtimisega elektriajami- või automaatikalahendust, komponente või varuosi.

 

 

The Lenze Group is a leading manufacturer of motion control and automation systems, founded in 1947 in Hameln, Germany. The group employs more than 4,000 people, it includes 45 companies and 5 logistics centers around the world on all continents.

Lenze products include industrial controllers, inverters, motor reducers and gearboxes, which are widely used in automotive, packaging, material handling and logistics, robotics and commercial equipment.

 

Lenze products are extremely thoroughly adapted to the high-quality fulfillment of all kinds of requirements and wishes of the machine builder as quickly and comfortably as possible, taking into account the current requirements for reliability, energy efficiency, etc. Lenze develops hardware and software solutions for remote and predictive maintenance, digital twins, big data management, cloud and virtual reality modular electric drives and industrial automation. Lenze’s technical support works 24/7 and all year round, ensuring a quick and efficient solution to all customer problems, wishes and needs.

 

Lenze is a well-known brand in Estonia as well, as its products are widely used in various machines, machine tools, production lines, etc., which are manufactured in Germany, Austria, etc.

 

Feel free to contact our Estonian partner if your machine or production equipment needs a precision-controlled electric drive or automation solution, components or spare parts.

 

Lenze pakub lahendusi alates ühe muutuja kontrollimisest kuni keerukate automaatikaseadmeteni ja kõik, mis nende vahele jääb.

Lenze tööstuslikud arvutid on loodud kasutamiseks tööstuskeskkonnas, kus on tavapärasest kõrgem tolmutase ja vibratsioon; suur temperatuurivahemik ja muud tööstusele iseloomulikud erisused.

Kui seni oli tähtis eelkõige inverteri võimalikult madal hind, siis süvenev spetsialistide nappus ja kasvav palgakulu sunnib üha rohkem kasutama minimaalset tööd nõudvaid ja töökindlaid lahendusi. Viimastel aastatel kasutatakse üha laiemalt kõrge kaitseastmega seinalekinnitatavaid sagedusmuundureid, mis ei vaja elektrikilpi. Väiksematel võimsustel on inverter võimalik paigaldada vahetult mootorile, mis nõua enam isegi seina olemasolu ega ka pikka varjestatud mootorikaablit.

Lenze nutimootorid on arvukalt manustatud funktsioonidega materjalide logistika rakendustele – konveieritele saab seadistada erinevaid püsikiirusi; kontktoreid ega magnetkäiviteid polegi vaja. Lisaks, Lenze nutimootor vastab kõrgeima energiatõhususe normidele ja seda saab väga mugavalt juhtida nutitelefoniga.

Lenze servo- ja sagedusmuundurid pakuvad alati õiget lahendust kiiruse- ja momendijuhtimiseks ning täpseks positsioneerimiseks ühe- või mitmeteljelistes lahendustes.

Lenze servoinverterid on keerukama juhtimisega sagedusmuundurid, mis on ette nähtud servomootorite kiiruse, asendi või pöördemomendi tagasisidestatud täppisjuhtimiseks.

 

Lenze mootorid – masinate südamed
Üks on kindel: Oma mootoritele peate kindlad olema. Nad muudavad elektrienergia mehaaniliseks energiaks ja on seetõttu teie masinas keskseks ajamikomponendiks.

Kuna mootorid mängivad nii olulist rolli, pakub Lenze teile optimaalse käitumisjõuga ja rakendusele orienteeritud mootoreid.

Elektrimootor pole universaaalne lahendus kõikide rakenduste jaoks. Paljud rakendused nõuavad madalat kiirust ja suurt momenti. Lenze reduktorid on kõrge kasuteguriga ja saadaval laias valikus. Olemas on ka lisad nagu sidurid, lukustuspuksid jne.

Lenze on astunud veel ühe sammu lihtsama tuleviku suunas – täiuslik kombinatsioon: Hooldusvabad Lenze operaatoripaneelid, integreeritud loogikakontrolleriga – liikumine ja visuaalsus ühes komponendis. Lenze operaatoripaneelid sobivad ideaalselt kasutamiseks juhtimis- ja visualiseerimissüsteemina kontrolleripõhistes automatiseerimissüsteemides tsentraalse liikumise juhtimisega, või visuaalseadmena ajamipõhises automatiseerimissüsteemis.

Energiatehnika OÜ on ainus Lenze volitatud süsteemiintegraator Eestis.
Võta ühendust ja leiame sobivad lahendused just Sinu tööstusele!