PAKIROBOT CLEVERON 401

Tehniline tugi ja süsteemiintegraatori teenused Cleveroni pakiroboti ajamite ja ohutusahelate arendamisel

Pakirobot on uuenduslik toode. See peab olema ohutu, usaldusväärne ja kiire. Tootedisaini, tüübikatsetuste ja sertifitseerimise jaoks aga aega nappis.

Kohaldatavate tervisekaitse- ja ohutusnõuete kindlaksmääramisel tuli asjakohaste standardite kohaselt analüüsida valmistamise, kasutamise ja ekspluatatsiooniga seotud riske. Lisati ohutusmeetmed – näiteks turvatõkked või inimeste, kehaosade võiobjektide tuvastus, et vähendada tajutavaid ohte isikutele, seadmetele või käideldavatele pakkidele.

Toode peab vastama asjakohastele direktiividele ja standarditele. Konkurentsivõime, töökindluse ja turvalisuse tagamiseks tuleb see disainida ohutuks ja seda tuleb hoolikalt testida erinevate stsenaariumide ja keskkonnatingimuste suhtes piisava aja jooksul. Arvesse tuli võtta ka erinevaid energiavarustuse standardeid. Tervise-, ohutus- ja keskkonnakaitsestandarditele vastavuse näitamiseks oli Euroopa Liidul vaja CE-märgist. USA ja Kanada jaoks oli vajalik UL / CSA sertifikaat.

Toodet on saatnud suur edu.

HELSINGI TRAMMIDE MODERNISEERIMINE

Helsingi trammide veoajamite moderniseerimine

Moderniseerisime Helsingi Linnatranspordi (HKL) tellimusel eri tüüpi trammide veoajamid, koostasime madalapõhjalise vaheosa lisamise elektriprojektid ning töötasime välja ja tootsime veoajamite analoog- ja mikroprotsessorjuhtimisega juhtkaardid. Neid juhtkaarte kasutatakse iga päev kuni 82 trammis, kus võib samaaegselt sõita kuni  15 000 Helsingi elanikku.

MUUDETAV SIINUSPINGEALLIKAS ET-SIN

Stabiliseeritud laboratoorne vahelduvpinge,
voolu või võimsuse allikas

Siinuspingeallikas ET-SIN võimaldab toote katsetamist minimaalsel ja maksimaalsel tasemel – maksimaalsed pinged ja sagedused, täppis pingestabilisaator, stabiliseeritud vahelduvpinge, voolu või võimsusega.

ET-SIN võimaldab täpset väljundsuuruste mõõtmist ja pinge stabiliseerimist. Seadmel on nutikas HMI paneel ja seda on võimalik juhtida distantsilt. Võrgumoodul võimaldab järelvalvet üle Etherneti, samuti on seadme jaoks välja töötatud rakendus nutiseadmetele. Siinuspingeallikal on väga paindlikud signaliseerimise ja programmeerimise võimalused.

Seadet on võimalik valmistada kuni 1MW nimivõimsusega. 

LAEVAMUDELITE KATSEBASSEINI SERVOAJAMID

Koostöös ASiga Baltic Workboats täitsime TTÜ Kuressaare Kolledži väikelaevaehituse kompetentsikeskuse tellimuse ning 1projekteerisime, tarnisime ja paigaldasime laevamudelite katsebasseini mudelivankri ja lainegeneraatori Lenze servoajamid ning nende toite- ja turvasüsteemid. Servoajamite juhtimine toimub üle EtherCati. 60meetrises katsebasseinis uuritakse laevamudelite omadusi erinevate lainete ja liikumiskiiruste juures. Eesti laevaehitus vajab selliseid reaalsetele oludele lähedasi katseid, et arendada turvalisi, kiireid ning energia- ja materjalisäästlikke laevakeresid. Lähemalt saab vaadata aadressil http://www.scc.ee/ee/

ELEKTROONIKATESTER

 

HKLi tellimusel töötasime välja automaatse testri trammide elektroonikaseadmetele. Seade testib 23 erinevat elektroonikaplokki. Testida saab nii automaatselt kui ka käsitsi samm-sammulise häälestamise või veaotsinguga. Tester võimaldab keerukate elektroonikaseadmete väga kiiret, täpset ja täielikku testimist, ilma et oleks vaja kasutada kõrgelt kvalifitseeritud tööjõudu. Testide tulemused protokollitakse automaatselt ja saadetakse serveriss

KÕRGSAGEDUSLIK KÕRGEPINGEALLIKAS

 

European Spallation Source ehk ESS (spallation – materjaliosakeste eraldumine kehast kokkupõrke või pingega) on 2017. aastast Rootsis ehitatav prootonikiirendi, millest saab tähtis uurimisobjekt teadlastele ja ka tööstusinseneridele. Kuna tegu on mahuka ja uuendusliku teadustööga, panustab kiirendi projekti üle 40 koostööpartneri kogu maailmast. Üks nendest on Tallinna Tehnikaülikool (TTÜ). Energiatehnika OÜ võitis kõrgepinge impulsstrafo toiteallika ja testseadme projekteerimise ja valmistamise riigihanke. 10 kilovoldiste väljundpingeimpulsside võimsus on kuni 0,5 megavatti. Alalispinge ulatub 40 kilovoldini.