Tööaeg:E-R 8:30 - 17:00Helistage meile:(+372) 655 1312

Uncategorized @et


september 17, 2019

Energiatehnika OÜ osaleb messil Alihankita 24.-26.9.2019 Tamperes, mis toob kokku ca 20 000 tööstuse asjatundjat. Allhankemess Alihankinta on sündmus, kus esitletakse uusimaid leiutisi, innnovaatilisi tooteid, teenuseid, protsesse ja tootmismeetodeid, materjale ning komponente. Oma eksponaadid on üles pannud u 1000 ettevõtet 20 riigist. Meie esindus on Eesti ühisstendis, D220 ET-EX Machina kaubamärgi all. Pakume messil erilahendusega nutikaid toiteallikaid, kontrollereid ning testimislahendusi Soome masinaehitusele ja tööstusele. Meie uus kaubamärk ET-EX Machina viitab vanakreeka teatris kasutatud võttele Deus ex machina ehk “jumal masinast”, mis tähendas ootamatut lahendust keerulisele olukorrale. Ka meie tippinsenerid on valmis kliendi tehnilise probleemi tõhusalt lahendama. Tulge meile Alihankintale külla! Lisaks saate vestelda ka teiste endale vajalike kontaktidega ja leida uudseid ärivõimalusi ning tehnilisi lahendusi.

Energiatehnika-Alihankita-messil


märts 6, 2019

EVS arvamusküsitlusele on jõudnud on elektriseadmete remondijärgse testimise standard prEN 50678 „General procedure for verifying the effectiveness of the protective measures of electrical equipment after repair“. Arvatavasti järgmisel aastal samal ajal on teema Eestis teravalt päevakorda tõusnud. Energiatehnika OÜ saab teid aga juba praegu aidata elektriseadmete elektriohutuse vastavusse viimisel.

Eellugu

Varasem IEC standardi eelnõu prIEC 62638 Recurrent Test and Test After Repair of Electrical Equipment ilmus juba 2013. aastal ja oli üsna lähedal ratifitseerimisele. Eelnõu sattus aga mõnede riikide tugeva kriitika alla ja standardi arendamine pidurdus mitmeks aastaks. Nüüd siis on uue meeldejääva numbri 50678 all ilmunud Euroopa standardi uus eelnõu. Nagu pealkirjast nähtub, on välja jäänud elektriseadmete perioodilise testimise nõue. Remondijärgse testimise nõue on aga vaidlused üle elanud ning on lähedale jõudnud rakendamisele Euroopa Ühenduses ja ka Eestis.

Miks seda vaja on?

Standardi prEN 50678 eesmärgiks on panna paika remonditud elektriseadmete remondijärgse põhikaitsemeetmete tõhususe testimise protseduur kasutajate ohutuse tagamiseks. Seda nõuab Euroopa Ühenduse direktiiv 2009/104/EÜ 11 töövahendite minimaalsete ohutus- ja tervishoiunõuete kohta. Standard kehtib pistikühendusega või püsiva võrguühendusega elektriseadmetele alates 25 V vahelduvpingest ja 60 V alalispingest kuni 1000 V vahelduvpingeni või 1500 V alalispingeni ning voolule kuni 63 A. Standardi peamine eesmärk on kaitsemeetmete – eelkõige kaitsejuhi ja isolatsiooni – korrasoleku tagamine pärast elektriseadme remonti. Sellisteks seadmeteks on näiteks elektrilised tööriistad, elektrilised kütteseadmed, mittekohtkindlad valgustid, pikendusjuhtmed, elektriajamiga seadmed, mõõte- ja juhtimisseadmed jne.

Mis seadmetele uus standard kehtima hakkab?

Standardi prEN 50678 käsitlusalasse ei kuulu elektripaigaldise osaks olevate elektriseadmete testimine, mille kohta on standard HD 60364-6, telekommunikatsiooni, audio- ja videoseadmed, katkematu toite allikad, elektriautode laadimisjaamad, toiteplokid, programmeeritavad kontrollerid, inverterid, meditsiiniseadmed, keevitusseadmed, plahvatuskindlad kaevandus- jmt elektriseadmed. Samuti ei ole uus standard kasutatav uute elektriseadmete tüübitestideks ja rutiinseteks tootmistestideks, mille kohta kehtivad rangemad nõudmised.

Kes tohib elektriseadmete ohutust testida?

Elektriseadme remondijärgseid teste tohib teostada ainult elektriala kvaliftseeritud spetsialist, kellel on vastav haridus ja kogemused, mis võimaldavad tal elektriga seotud ohte ette näha ja vältida. Instrueeritud isikutel peab olema asjakohane ning kasutatavatele testimisseadmetele vastav koolitus.

Mida testitakse?

Seadme visuaalse ülevaatuse järel testitakse kaitsejuhi jätkuvust, isolatsioonitakistust ja lekkevoolu. Lõpuks teostatakse funktsionaalne test. Kaitsejuhi takistus kuni 5 m kuni 1,5 mm2 toitejuhtmel ei tohi ületada 0,3 oomi. Toitejuhtme iga järgneva 7,5 m peale võib lisanduda 0,1 oomi ja kogutakistus peab igal juhul jääma alla 1 oomi. Kaitsejuhi takistuse mõõtmine peab toimuma vähemalt 200 mA vooluga (multimeetrid ei sobi). I klassi elektriseadmete isolatsioonitakistus ei tohi üldjuhul olla vähem kui 1 megaoomi ja klass II-l 2 megaoomi. Isolatsioonitakistuse mõõtmine toimub alalispingega 500 V või 250 V, kui seadmel on liigpingekaitse. Isolatsioonin nõuded on nõrgemad kütteseadmetele ja väikepingeseadmetele. Lekkevool ei tohi üldiselt ületada 3,5 mA. Kaitsemaandusega ühendamata juhtivate osade puutevool ei tohi üldjuhul ületada 0,5 mA. Standardis on erinevate elektriseadmete liikide testimise skeemid ja juhised.

Millega testida?

Standardis on selged nõudmised mõõtevahenditele, mida tohib kasutada. Mõõtevahendid peavad samuti olema testitud ja kalibreeritud. Kaitsejuhi takistuse mõõtmine peab toimuma vähemalt 200 mA vooluga. Standardis on toodud erinevate testmetoodikate valiku algoritmid erinevatele I ja II klassi elektriseadmetele. Soovitav on kasutada spetsiaalset ohutustestrit, mis aitab õige testmeetodi valikul, samuti teostab automaatselt vajalikud ühendused ja testid ning koostab protokolli. Testimistulemused tuleb kindlasti standardis toodud nõuete kohaselt protokollida ning tulemused kanda andmebaasi. Seadmele paigaldatakse testimise kleebis, mis kinnitab elektriohutusmeetmete korrasolekut. Rikkis seade tuleb samuti selgesti tähistada, et seda ei tohi kasutada. Viimasel juhul tuleb teavitada ka vastutavat organisatsiooni.

Mis saab edasi?

Standardi eelnõu läbib arvamusküsitluse, misjärel see arvatavasti ratifitseeritakse mõningate muudatustega CENELECi poolt k. a. aprilli lõpus. Seekord ei kulu selleks enam 6 aastat, sest vaidlused on läbi vaieldud. Ratifitseerimise järel uus standard avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas ja tehakse hiljemalt 6 kuu pärast teatavaks EVS Teatajas, misjärel uus standard muutub Eestis sisuliselt kohustuslikuks hiljemalt 12 kuu pärast. Arvatavasti järgmisel aastal samal ajal on teema Eestis teravalt päevakorda tõusnud.

Kes oskaks aidata?

Energiatehnika OÜ saab teid aga juba praegu aidata oma elektriseadmete elektriohutuse nõuetega vastavusse viimisel. Suurematele klientidele tarnime testimisseadmed ja teeme testijate koolituse, väiksematele võime pakkuda ise vastavat teenust, kuna vajalikud testinstrumendid, vajaliku väljaõppe ja kogemusega elektriala isikud on meil olemas.

Firma Gossen Metrawatt ohutustester Secutest vastab uue elektriseadmete ohutusstandardi nõuetele, lisaks saab sellega mõõta keevitus- ja meditsiiniseadmete ohutust jpm. Mõõtetulemuste salvestamiseks ja protokollimiseks on saadaval andmebaasi tarkvara IZYTRONIQ versioonid.

Täiendava info saamiseks võtke meiega ühendust: info@energiatehnika.ee, tel 655 1312.

Jüri Joller

volitatud elektriinsener, D.Sc.

3.3.2019märts 6, 2019

METRALINE DM 41

Digitaalmultimeeter temperatuuri mõõtmisega

Tehnilised omadused
PingeDC / AC 100 µV … 600V
VoolDC / AC 10 μA … 10,00 A
Takistus100 mΩ … 40,00 MΩ
Mahtuvus 1 pF … 200,0 μF
Sagedus0,001 Hz … 500,0 kHz
Resolutsioon4000 astet
Temperatuur:-50…+1300°C
Mõõtmed(ümbrisega)(ümbriseta)86 x 188 x 53 mm79 x 174 x 38 mm
Kaalu. 480 g patareidega ja kummiümbrisega

KLIENDI EELISED

 • Universaalselt kasutatav kõigis elektrotehnika harudes
 • Sagedusala kuni 1 kHz
 • Lülituskestuse mõõtmine
 • Automaatselt blokeerivad pesad (ABS)
 • Energiasäästu režiim

ERITI SOODNE

 • 36 kuuline materjali- ja tootmisvigade garantii

OMADUSED

 • Katkematuse ja dioodi testimine
 • Lülituskestuse mõõtmine 1% ..98,9% (1 kHz)
 • Põhiline täpsus: 0,5% VDC
 • Hoia / piik / min.-maks / suhteline (Hold / peak / min.-max. / relative (zero))
 • Automaatne või käsitsi mõõtepiirkonna valik
 • Mõõteväärtuse salvestamine
 • Mõõtekategooria 300 V CAT IV, 600 V CAT III
 • Taustavalgusega digitaalkuvar
 • Kummiümbris löögi- ja tõukekaitseks

Komplektis on mõõteriist, mõõtejuhtmed, kummist kaitseümbris kanderihmaga, kasutusjuhend, testprotokoll ja patareide komplekt.

Info ja tellimine: info@energiatehnika.ee, tel 655 1312.veebruar 5, 2019

14.-15. jaanuaril 2019 toimus järjekordne tootekoolitus Saksamaal firmas Gossen Metrawatt (GMC-Instruments). GMC-I grupp hõlmab profimõõteriistade tootjaid Gossen Metrawatt ja Camille Bauer. Energiatehnika OÜ insener Sixten Sepp ja juhataja Jüri Joller värskendasid teadmisi ja õppisid tundma GMC-I uusi profimõõteriistu ja tarkvaralahendusi. Allpool on nende toodete lühitutvustus.

Metrahit IM XTRA

Metrahit IM XTRA on ainulaadne 1000 V CAT III elektriseadmete ja -mootorite tester, mis võimaldab leida lühiskeerdusid, mõõta eriti väikesi takistusi, mõõta isolatsioonitakistust kuni 1000 V pingel, tulemusi logida jpm. Saab koostada kuni 20 mõõtmisest koosneva mõõtejada, mis aitab ettenähtud mõõtmised kiiremini läbida unustamata ühtegi vajalikku sammu. Mõõteraport koostatakse automaatselt eelnevalt valitud vormile ja saadetakse arvutisse WIFI/WLAN abil. Seadmel on värviline graafiline kasutajaliides, laiaulatuslike menüüdega, sh juhendid koos selgete mõõteskeemidega, mis muudab töötamise eriti mugavaks. Aku tagab 2-3 päeva pidevat tööd. Laadimiseks sobib mistahes mikro USB laadija. Tellimusi sellele unikaalsele profitestrile on juba väga palju hoolimata u 1660 eurosest hinnast (lisandub km). Tulemas on sarnane seade elektriautode testimiseks Metrahit E-DRIVE.

Metrahit IM XTRA

Uus tarkvara IZYTRONIQ

IZYTRONIQ asendab paljusid varasemaid mõõteriistade andmebaasi tarkvarasid. Maailmas ainulaadne tarkvara võimaldab globaalselt koondada praktiliselt piiramatu hulga mõõteandmeid väga erinevat tüüpi mõõteriistadelt. Uuele tarkvarale üleminek nõuab ka mõõteriistade uut põlvkonda. Osa GMC-I seadmetel on võimalik teha uuendused (update) tehases. Selleks teatage oma mõõteriista tüüp ja seerianr ning teeme teile pakkumise.  

-izytroniq-business_18217.jpg

Täiendavat infot leiab netist aadressilt izytroniq.com. Saadaval on eri tasemete litsentsid: Starter, Advanced, Professional ja Premium. Hind algab 99 eurost + km.

Elektriautode laadimispunktide testimine ja testrid

Elektriautode igapäevasel laadimisel saavad kaablid ja pistikud kahjustada ning võib tekkida elektrilöögi oht. Kahjustus ei pruugi olla silmaga nähtav ja tuleb teha elektriohutuse mõõtmised Profitest MXTRA-ga. Mõõdetakse PE ahela takistus, lühisvool, lekkevool, isolatsioonitakistus… Kuna kasutusel olevaid erinevaid laadimiskaabli pistikute süsteeme on üle saja, siis selle multi-kulti virrvarriga toimetulekuks on vaja hulgaliselt erinevaid adaptereid.

GMC-I mõõteadapter elektrisõidukite erinevate laadimiskaablite testimiseks

Laadimisolekute, -voolu jm edastamiseks kasutatakse erinevaid signaale, mille testimiseks on eriseadmed. Tuleb arvestada, et Mode 3 laadimiskaablisse võib olla integreeritud juhtelektroonikat, mis muudab isolatsioonitakistuse testimise keerukamaks. Laadimiskaableid testitakse Saksamaal iga 6 kuu tagant ja laadimispunkte 1 kord aastas. Laadimispunktide testimiseks on eraldi tester Profitest H+E Base. Elektriautode ja laadijate ohutuse testimise teema vääriks eraldi artiklit.

Elektriseadmete ohutuse tester Metraline | PAT

Uus soodsa hinnaga lihtsam elektripaigaldiste tester Metraline | PAT suhtleb Bluetooth ühenduse abil otse arvutiprogrammiga IZYTRONIQ ja saadab andmed interneti pilve andmebaasi või kliendi serverisse. Mõõteriistal on suur sisemine mälu, mis võimaldab töötada ka interneti ühenduseta. Kaasas on tasuta äpp nutitelefoniga ühendamiseks.

m711a-metralinepat_persp1_18160.jpg

Seadmete elektriohutuse tester Metraline | PAT

Tester mõõdab kaitsemaandusjuhi PE takistust, isolatsioonitakistust, lekkevoolu ja teostab funktsionaalse testi vastavalt standardile DIN 701/702 ja EN 62638 (draft). Mõõtejärgnevusi ise koostada ei saa. Metraline | PAT on lihtsam seade kui Secutest. Sellest hoolimata on mõõtmine lihtne ja ülevaatlik tänu ekraanil olevate juhenditele ja skeemidele. Hind on u 975 eurot + km.

Meditsiiniseadmete tester Seculife | ST

Uued meditsiiniseadmete testid Seculife | ST ja ST BASE 25 võimaldavad testida meditsiini-, keevitus- jm elektriseadmete ohutust standardite ISO 60601, EN 62353, EN 60974, EN 62638 (draft) jt kohaselt. Ohutuskontrolli tuleb teostada perioodiliselt ja alati pärast remonti. Uudsed on ka testri 4 mm pistikupesad erinevat tüüpi kontaktosade ühendamiseks. Saadaval on ka adapterid 3faasiliste seadmete testimiseks.

Meditsiiniseadmete elektriohutuse tester  Seculife | ST PRO

Testril on TFT puuteekraan ja antibakteriaalne kummist kaitsekest. Sisemine mälu võimaldab salvestada kuni 50 000 mõõtmist. Andmete salvestamiseks, töötluseks ja aruandluseks kasutatakse tarkvara IZYTRONIQ. Hind on u 3890 eurot + km.

Multimeetrite seeria seeria METRALINE DM

Tutvustati ka hiljuti tootmisse lastud soodsama klassi TRMS kvaliteetmultimeetreid Metraline DM62 ja DM61. Mõõteriistade baastäpsus alalispingel on 0,5% ja -voolul 1%. Mõõtejuhtmete ühendamise eksitusi aitab vältida ABS (automatic blocking sockets), mis ei luba ümberlülitit valesse asendisse keerata ja võimaldab pistikud ühendada ainult valitud piirkonna pesadesse. Mõõtekategooria CAT III 600 V CAT IV 300 V lubab riista ohutult  kasutada 230/400 V madalpingevõrkudes. Multimeetril on kummist kaitseümbris ja 3aastane garantii. DM62 orienteeruv hind on 120 eurot + km.

Energiakvaliteedi tarkvara PQView

PQView on peamiselt ette nähtud energiasüsteemide elektrikvaliteedi jälgimiseks EN 50160 alusel ja raportite koostamiseks. Elektrikvaliteedi sündmused kogutakse kokku ja salvestatakse kesksetesse andmebaasidesse. Andmeid töödeldakse ja kontrollitakse reaalajas. Piirväärtuse ületamisel või avariieelsete mustrite ilmnemisel tekitatakse alarm, mis saadetakse vastutavatele töötajatele, et teha lülitused, planeerida ennetav remont vmt.

PQView koondab andmeid energiakvaliteedi monitoridest, digitaalseadmetest, vealogeritest, nuti-mõõteriistadest ja SCADA andmebaasidest ning võimaldab energiakvaliteeti laialdaselt analüüsida, jälgida, väljastada raporteid ja rikkeid lokaliseerida nt linnakaardil kuni kaablikaevude tähisteni, kust viga otsida tuleks. Tarkvara PQView, mida kasutatakse 90 energiasüsteemis ja -ettevõttes üle maailma, on väga laialdaste võimalustega ja vääriks samuti laiemat tutvustamist.

Kokkuvõtteks

Koolitus oli äärmiselt huvitav, kuna uusi põnevaid mõõteriistu oli hulgaliselt. Väga põnev oli ka uus tarkvara IZYTRONIQ, mis on hetkel maailmas üsna unikaalne ja sisuliselt kehtestab uue tasme  standardi. Eriliselt pani aga käed sügelema Metrahit IM XTRA, mille näidis on tellitud ja peaks peagi saabuma.

Küsige julgesti lisainfot info@energiatehnika.ee või tel 655 1312.

Rõõmsat sea-aastat soovides

Jüri Joller

4.2.2019jaanuar 3, 2019

Rõõm teatada, et Tramec on välja tulnud uue tootega – MTA täppis-planetaarreduktorite seeria. Neid on saada viies suuruses: MTA16, MTA22, MTA32, MTA40, MTA55, kus arv tähistab väljundvõlli läbimõõtu millimeetrites.

Võrreldes REP/EP seeriatega, on tehtud järgmised uuendused:

 • Kõrgem täpsus (lõtk 3´ – 6´)
 • Määrdevahetus reduktorit avamata
 • Suur lekkekindlus tänu reguleeritud siserõhule
 • Vaikne töö tänu kaldhammastele
 • Kõrge kasuteguriga (0,93 – 0,97)
 • Kõrge tööiga 100 000h

Täpsema info toote kohta leiate SIIT.
Küsige pakkumist!
Tarneaeg ainult 4-5nd!jaanuar 3, 2019

Gossen Metrawatt arendas välja uue põlvkonna tippklassi multimeetri METRAHIT IM XTRA, mis sisaldab  multi- ja millioommeetrit, isolatsioonimõõtjat, mähisetestrit ja andmesalvestit. Tegemist on ulatuslike funktsioonidega tugeva kantava multimeetriga, mis on ette nähtud objektil kasutamiseks.

Uue taseme ainulaadsele mõõteriistale leidub hulgaliselt rakendusi elektriseadmete, -ajamite ja -masinate teeninduses, eriti autotööstuses, elektrimasinaehituses, energeetikas, tööstusautomaatikas ja lennunduses. See on ideaalne elektri- ja hübriidsõidukite aga ka igat liiki elektrimasinate ohutuskontrolliks ja diagnostikaks.

Mõõterakendusi:

 • Paigaldise kontroll RISO ja RLOW abil
 • Elektriajami mähiste ja kõrgepingeosa testimine – kõrgepinge ohutus vastab UN ECE R100 nõuetele
 • Ühenduste ja potentsiaaliühtlustuse test
 • Aku mahutavuse mõõtmine
 • Voolu mõõtmine nt suurenenud voolutarbe avastamiseks
 • Tegeliku efektiivväärtuse (AC+DC True RMS) mõõtmine kuni sageduseni 10 kHz voolul või 100 kHz pingel: sagedusmuundurite mõõtmisteks

Tarnekomplekti (M273S) kuuluvad: METRAHIT IM XTRA BT DMM, lülitiga proovik, mõõtejuhtmete komplekt, 1 paar Kelvini proovikuid (KC4), patareipakk ja laadija, tugev karp ja tarkvara IZYTRONIQ Business Starter litsents. Lühiskeeru mõõtmiseks on vajalik tellida lisaks mähise mõõteadapter (Coil Test Adapter).

Seadme muudavad unikaalseks

 • Multi- ja millioommeetri ning isolatsiooni mõõtmise ainulaadne kombinatsioon: 4-juhtmeline millioomide mõõtmine (Kelvini proovikutega), samuti mootori isolatsiooni ja lühiskeeru tester kantavas mõõteriistas
 • Traadita andmeside liidesed: Bluetooth või WIFI; USB lisamooduliga
 • Automaatsed mõõtejärgnevused kuni 20 mõõtmisega
 • Seadme ohutus vastavalt IEC 61010 CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
 • Akuvahetus ühendatud proovikutega
 • Tasuta tarkvara IZYTRON.IQ mõõtetulemuste arhiveerimiseks
 • Ajast ees olev tulevikukindel seade

METRAHIT | IM XTRA tehnilisi omadusi

 • Neljajuhtmelised Kelvini proovikud millioomide mõõtmiseks 200 mA ja 1 A vooluga vastavalt standardile EN 61557-4; eraldusvõime 1 mikro-oom
 • Isolatsioonitakistuse mõõtmine kuni 3,1 gigaoomi pingetel 50 / 100 / 250 / 500 V / 1000 V
 • Isolatsiooni proovik mõõtmise käivitamise ja salvestamise nuppudega START ja STORE
 • Madalpääsfilter (AC, AC+DC)
 • Voolu mõõtmine vahetult või avatavate vooluanduritega (ülekandesuhe 1:1 kuni 1:1000); näit korrigeeritud vastavalt anduri ülekandesuhtele
 • Mahtuvuse mõõtmine
 • Temperatuuri täppismõõtmine °C, °F takistus- (RTD) või K-termopaariga (TC-K)
 • Dioodi mõõtmine pingeni 5,1 V ja ühenduse test helisignaaliga
 • Min-/Max-väärtused; näidu hoidmine (DATA Hold)
 • Andmesalvesti sisemise mälu ja reaalaja kellaga, ka üksikutele mõõteväätustele
 • Funktsioon Push/Print (tõuka, prindi) kannab mõõteväärtused nupuvajutusega üle rakendustarkvarasse
 • Värviline garaafikakuvar
 • Modulaarne vooluvarustus: standardina liitium-kiirvahetusaku, lisavõimalusena WPC- induktiivlaadimismoodul ja võrgumoodul USB liidesega; vahetus on lubatud mõõteahelat katkestamata tänu puutekindlatele moodulpesadele
 • Voolusisendi pesade automaatkaitse (ABS)
 • Ümbrise kaitseaste IP52 (tolmu- ja veetilgakaitse), vahetatav kummikest
 • MS Windows tarkvara IZYTRONIQ mõõtmiste dokumenteerimiseks, mõõteraportite koostamiseks ja graafiliseks jälgimiseks

Uue seadme kohta veel internetilehte ei ole. Soovijatele saab saata täiendavat infot. Näidis on peagi teel Eestisse. Meie elektrispetside käed juba sügelevad uudse multimeetri järgi.

Info ja hinnapakkumise küsimiseks ning tellimiseks saatke e-kiri aadressile info@energiatehnika.ee või helistage tel 655 1312.

Jüri Joller

2.01.2019detsember 21, 2018

[:et]Eesti Vabariigi juubeliaasta on kohe lõppemas. See oli üsna stabiilne aasta, aga järgmine paistab tulema suuremate muutuste aasta. Majanduse tõusulaine on lõppemas ja on hulgaliselt märke saabuvast majanduslangusest. Mis hakkab toimuma pärast Brexitit ja riigikogu valimisi? Kas tuleb uusi pagulaste laineid? Kas maksukeskkond jääb samaks? Mida teeb meie suur naaber Venemaa? Kuidas mõjutavad meid peagi rakendatavad USA ja Hiina tollitariifid?

Üsna kindlalt on oodata majanduslikke ja poliitilisi turbulentse ja on raske kindlamaid prognoose teha. Kindel on vaid see, et muutused on senisest kiiremad ja ulatuslikumad. Võib karta tugevnevat maksutõusu survet. Tahaks loota, et 2019. aastal Eesti majandus- ja maksu- ning poliitiline keskkond jääb stabiilseks hoolimata Brexitist, Prantsusmaa rahutustest, Itaalia majandusraskustest, olukorrast Ukrainas ja jätkuvast põgenikevoolust. Tuleb loota, et meie valitsus suudab riigilaeva kindlalt ja säästlikult juhtida ka tormisel merel. Eesti majanduse olud muutuvad tõenäoliselt veelgi keerulisemaks 2020. aastal, kui eurotoetused järsult vähenevad. Kõige tähtsam on tagada, et ei katkeks elutähtsad teenused – eelkõige side, kütte, elektri-, vee-, toidu- ja kütusevarustus ning pangateenused. Igaüks peaks looma vajalikud varud, et hädaolukorras mõnda aega iseseisvalt toime tulla. Samuti tuleks enne valimisi põhjalikult kaaluda, kelle kätte riigi juhtimine keeruliseks ajaks usaldada.

Tehnika areng läheb muidugi üha suurema kiirusega edasi. Küberturvalisuse tagamine on järjest tähtsam, kuna praktiliselt kõik valdkonnad on internetiga ühendatud. Eesti suurimaks projektiks tõotab kujuneda Balti riike Euroopaga ühendav Rail Baltic´u raudtee, mille ehitus algab järgmisel aastal. Aktuaalne on biometaani tehaste ja Baltikumi gaasivõrgu rajamine. Jätkub päikese-energeetika ja elektriautode laadimisvõrgustiku arendamine.

Kuna Eestis tööstuses ja energeetikas on probleeme ja kasutamata võimalusi küllaga, häid insenere aga napib, siis soovitaks julgesti kasutada Energiatehnika OÜ teenuseid. Meile meeldib uudseid masinaid ja seadmeid välja mõelda ja tehnilisi probleeme lahendada. Lahendame kliendi probleemid päriselt ja aitame kasutusele võtta uusi tehnilisi võimalusi. Teeme oma tööd  konkurentidest põhjalikumalt ja kaugemale tulevikku vaadates. Meie originaalsed elektroonika- ja automaatikalahendused paistavad silma kõrge töökindluse, täpsuse ja säästlikkuse poolest. Aitame oma klientidel ka tootmisseadmeid moderniseerida ja automatiseerida. Meil on tihedad sidemed mitmete juhtivate tarnijatega, ülikoolidega ja erialaorganisatsioonidega, kes aitavad meil olla kursis teaduse ja tehnika uusimate suundumustega.

Energiatehnika OÜ tänab kõiki kliente ja uudiskirja Infosäde lugejaid.

Soovime teile rõõmsaid jõule ja edukat uut aastat!

Jüri Joller

20.12.2018[:]oktoober 10, 2018

[:et]Delta uus LD-seeria kaugusmõõtja kasutab CCD andurit ja kolmnurkpeegeldust, et saavutada suur täpsus kauguse mõõtmisel. Mõõtetulemuste korratavus täpsusega kuni 2 µm. Lisaks on anduril push/pull väljund ja MODBUS kommunikatsiooniliides. Saadaval on kolme erineva pikkusega PUR-kaablid: 1,5 m, 3 m ja 5 m.

Uued LD-seeria andurid on kasutamiseks erinevates tööstusautomaatika lahendustes nagu pakkimisliinid, ravimitööstus, elektroonikatööstus, plastikutööstus, laohooned ja masintööriistade tööstus. Saadaval on versioonid erinevate töökeskkondade ja kliendi vajaduste jaoks.

Energiatehnika OÜ on edukalt kasutanud lasermõõtjat, et kontrollida mootori võlli viskumist. Seadme mõõtetäpsust tuli isegi antud testi käigus vähendada, sest lasermõõtja oli suuteline tuvastama võlli pinnakaredust.

Omadused

 • Tugev alumiiniumkorpus
 • IP67 kaitseaste
 • Peenike ja väike, lihtne monteerida
 • Suur täpsus keskmise ajaväärtusega

LD-seeria

Laser-kaugusmõõtjad

 

Mudel Mõõtevahemik Korratavus Kommunikatsiooniliides
LD-040N 30 – 50 mm 2 μm* Digitaal I/O /MODBUS-liides (RS-485)
LD-080N 55 – 105 mm 5 μm Digitaal I/O /MODBUS-liides(RS-485)
LD-150N 90 – 210mm 15 μm Digitaal I/O /MODBUS-liides (RS-485)

Märkus:Kui keskmine valim on 100, siis mõõteväärtus on ±2um(objekt:valge keraamiline substraat).

Ühendus

 

 

 

 

LDühendus

Mudel Pikkus
UC-S015088 1,5m
UC-S030088 3 m
UC-S050088 5 m

 

Spetsifikatsioon

 

Laser kaugusmõõtja
Mõõtemeetod Triangulatsioon
Mudel LD-040N LD-080N LD-150N
Referentskaugus 40 mm 80 mm 150 mm
Mõõtevahemik ± 10 mm ± 25 mm ± 60mm
Liidesed Digitaal I/O /MODBUS RS-

485

Digitaal I/O /MODBUS RS-

485

Digitaal I/O /MODBUS

RS-485

RS-485
Valgusallikas Laser KLASS 2
Sisendpinge 12 – 24 VDC ± 10%
Korratavus* 2 μm 5 μm 15 μm
Lineaarsus ± 0.1% ± 0.1% ± 0.1%
Diskreetimissagedus 1 ms
Indikaator Laser ON: sinine; Mõõtevahemikus:roheline;Mõõtevahemikust väljas: oranž;DO: kollane;DI: punane
Kaitseahel Vastupidise pinge ühendamise kaitse,väljundi ülevoolu kaitse,liigpinge kaitse sisendis ja väljundis
Töötemperatuur 10°C – 50°C
Hoiutemperatuur -20°C – -75°C
Keskkonna õhuniiskus 30 – 85%
Korpuse kaitseaste IP67
Ümbritseva valguse taluvus 5000 luksi või vähem
Vibratsioonitaluvus 10 – 55 Hz, 1.5 mm, 3teljes kuni 2 tundi
Isolatsioonitugevus 20 MΩ või rohkem (500 VDC)
Pingetaluvus 1,000 VAC 50 / 60 Hz 1 min
Sertifikaadid CE
Materjalid Optilineaken: klaas; Korpus:Alumiinium; Kaabel: PVC
Kaablid M8 pistik (8-pin)
Mõõtmed 55 x 42 x 24 mm
Kaal 113 g

 

Märkus:Kui keskmine valim on 100, siis mõõteväärtus on ±2um(objekt:valge keraamiline substraat).

Mõõtmed

Mõõtühik:mm

Paigaldusjuhised

Täpsete mõõtetulemuste saamiseks tuleb kaugusmõõtja monteerida järgnevalt:

 • Kui kaugusmõõtja on kinnitatud seadme külge, monteeri kaugusmõõtja paralleelselt seadmega.
 • Kui mõõdetav pind on astmeline, tuleb kindlaks määrata, et kaugusmõõtja valgusteekond on vertikaalselt mõõdetava pinna liikumissuunaga.

Väljalaskekuupäev

 

Toode MOQ Kuu
Laser kaugusmõõtja 1 Mai, 2018

 

Täiendav tehniline info: http://www.deltaww.com/services/DownloadCenter2.aspx?secID=8&pid=2&tid=0&CID=06&itemID=060408&typeID=1&downloadID=Laser+Displacement&title=Laser+Displacement&dataType=&check=0&hl=en-US

 

Huvi korral ja pakkumise saamiseks võtke palun ühendust info@energiatehnika.ee või tel 655 1312.[:]oktoober 10, 2018

[:et]CIAO! Olen Jorgen, Energiatehnika uus müügispets. Varasemalt on mul  kogemus samal ametipostil metallitööstuse ettevõttes Finest Steel-is. Kuna puutusin igapäevaselt kokku laser- ja painutuspinkidega, otsustasin võtta vastu uue väljakutse ning  hakata masinatööstuse ettevõtteid varustama reduktorite, sagedusmuundurite ja mootoritega.

Selleks, et teile veel kasulikum olla, lähen spetsiaalselt Delta ja Tramec-i tehasesse täiendkoolitustele. Lisaks õpin TalTech-is kaugõppes energiatehnoloogiat.

Olles elanud oma lapsepõlve Itaalias, on ilmselgelt suurimaks huviks jalgpall ja pasta söömine. Lisaks olen tegelenud võitluskunstiga ja kergejõustikuga. Terves kehas terve vaim!

Minu eesmärgiks on leida teile sobiv lahendus võimalikult kiiresti ning vajadusel kaasata kolleegide abi soovituste andmisel.  

Mis siis muud kui hakkame tegutsema!

Kuulutame välja elektriajamite probleemide küsitluse, kus kõikide osalejate vahel loositakse välja ka auhind. Loosist osavõtmiseks ei ole vaja teha muud kui esitada oma mure/küsimus mulle – jorgen.helbre@energiatehnika.ee

 

 

 [:]aprill 9, 2018

[:et]Konkurentsivõitluses püsimajäämiseks on tootmise automatiseerimine ja pidev tootearendus möödapääsmatu, et säästa kulusid ja suurendada tootlikkust. Toodetesse tuleb lisada üha enam elektroonikat, interneti- ja nutivõimekust. Ressursid on piiratud ja häid insenere raske leida, arendus nõuab palju aega ja raha, sageli kordades rohkem kui planeeritud. Tuleb otsustada, kas luua või tugevdada oma arendusmeeskonda, kas ja mis etapini võiks abi olla teenusepakkujast. Artiklis antakse ülevaade Energiatehnika OÜ kogemustest ja võimalustest kliente arendustöös aidata.

1. Teenusepakkuja võib säästa teie aega, närve ja raha

Tootmisseadmete või uute toodete käikulaskmisega on alati kiire, kuna seisuaeg on kallis, omanikud ja investorid nõuavad kiireid tulemusi. Loeb iga säästetud minut. Töötajal on raske keskenduda, kui stressis ülemus seisab kõrval ja nõuab kiiret tulemust. Talle aga helistavad pidevalt kliendid, nõudes valmimistähtaega. Rahulikust suvepuhkusest pole mõtet unistadagi.

Pildil on puhkav inimene, kellel säästis teenusepakkuja aega ja närve.

Foto: 1 Kes ei unistaks puhkusest?

2. Kes aga teeks veelgi parema lahenduse?

Elu võib minna palju lihtsamaks, kui võtta appi inseneriteenuste pakkuja. Kes neist aga oskaks meid aidata tekitamata lisaprobleeme? Sobival teenusepakkujal peaksid olema lahinguvalmis kogenud töötajad ja arendustöö vahendid ning võimalikult suur osa vajalikust lahendusest riiulilt võtta. Kui aga standardlahendust ei leidu, peaks ta suutma kiirelt koostada soovitud lahenduse spetsifikatsiooni, loogikatabelid, protsessipildid jm, et oodatav tulemus oleks kõigile selge. Teenusepakkujaga tuleks sõlmida leping, mis sisaldab tööde ajagraafikut ja leppetrahvi hilinemisel, et teenusepakkuja teeks õigeaegseks üleandmiseks kõik mis võimalik. Arendustöö tellimine kogenud teenusepakkujalt on sedasi kiirem, kindlam ja tuleb kokkuvõttes soodsamgi kui ise pusides.

Põhiliselt mõjutavad tulemust inimeste teadmised, oskused, motivatsioon ja töökeskkond. Kui ükski neist on nõrk, jääb ka tulemus paratamatult kesiseks. Spetsialiseerunud meeskonna lahendus on tõenäoliselt parem kui oma esimese arenduse tegijal. Tulemuse seisukohalt ei tohiks sarnastel tingimustel olla suurt vahet, mis organisatsioonis parim meeskond tegutseb. Oma arendusmeeskonna suureks eeliseks on kohaliku olukorra ja tootmise nõuete täpsem tundmine ning pidev kohalolek. Teenusepakkuja kasuks räägib aga oma ala ning kasutatavate toodete parem tundmine ja suuremad kogemused varasematest projektidest ja laiem teadmiste valdkond. Tehniliselt parim tulemus võiks niisiis sündida tellija ja teenusepakkuja meeskondade koostöös oma ala parimate ekspertidega.

Parima lahenduse saavutamine võib olla tellijale liiga aeganõudev ja kulukas. Tasuks siinkohal meenutada vana tarkust, et odavat ja head asja korraga ei saa, vaid tuleb osta enne odav ja siis hea. Õnneks esineb aga ka vahepealseid, piisavalt häid lahendusi. Eesmärgiks tuleks seega seada parim võimalik tulemus kättesaadavate ressurssidega. Näiteks tootmisseadmete puhul on enamasti eesmärgiks hoopis võimalikult kiire lahendus, et tootmine saaks jätkuda.

Parim masinalahendus sünnib koostöös oma ala ekspertidega

Foto: 2. Veelgi parem masin võiks sündida koostöös oma ala parimate ekspertidega

3. Kellele uudne lahendus kuulub?
Kiirustades kokkuklopsitud hädalahendus pole tavaliselt kuigi hea ja vajab hiljem ümbertegemist. Siin loeb, kellel oli parem stardipositsioon ja mis seadmed kiirelt kätte saadi. Teenusepakkuja annab tavaliselt garantiiaja, mille jooksul tema tehtud osa töötab, nagu ette nähtud ja vead parandatakse tasuta. Muidugi esineb ka selliseid teenusepakkujaid, kes kaovad pärast töö tegemist ega ole kaugeltki koostöövalmis vigade parandamisel. Soovitame teha valik nende arendusteenuste pakkujate hulgast, kellel on ISO9001 vm kvaliteedijuhtimise sertifikaat, kuna nende asjaajamine on korrektsem ja kiirem, sest tootearenduse jm protseduurid on paigas.

Konkurent on sarnase toote või teenusega meist varem turule jõudmas. Võib arvata, et teie lahendus võib olla kuidagi lekkinud. Võite küll aimata, kuidas see juhtus, kuid tagantjärgi tarkus ei aita. Kui uudne lahendus on jäänud dokumenteerimata, on üsna raske määratleda, milles selle intellektuaalomand seisneb. Tänapäeva kiirtempoga pole enamasti aega vormistada korralikku projektdokumentatsiooni, mis nõuaks palju aega ja töö läheks kallimaks. Seetõttu dokumentatsiooni

Tootelahendus vajab kaitsmist. Pildil tabalukuga kaitstud dokumentatsioon.

Foto: 3 Kui dokumentatsiooni pole, on küsitav ka selle kaitsmine

vormistatakse minimaalselt või üldse mitte. Oluline osa lahendusest jääb ainult töötaja või teenusepakkuja mällu.

Dokumentatsiooni puudumine maksab kätte hiljem, kui seadet on vaja mõne aja pärast remontida või muuta. Palju tööd tuleb teha otsast peale. Dokumenteerimata objekti ei taha töösse võtta ka teenusepakkujad, kuna töömaht on määramatu, kuid tellija nõuab fikseeritud hinda. Kogenud insenerid töötavad iga tehtud sammu pidevalt dokumenteerides.

Oma arendustöötajatega tundub asi lihtsam  ̶  töölepingusse saab lisada konfidentsiaalsusnõude ja intellektuaalomandi varaliste õiguste ülemineku tööandjale. Siiski, see ei pruugi tagada mitte midagi, kuna töötaja võib ettevõttest lahkuda koos oskusteabega, jätmata alles dokumentatsiooni, faile jm.

Intellektuaalomandi õiguste määratlemata jätmine võib põhjustada hilisemaid vaidlusi mõne teenusepakkujaga. Kui lepingut pole, on raske ka vaielda, mis kellelegi kuulub. Energiatehnika OÜ-l sisaldub kliendi saladuste hoidmise kohustus standardtingimustes. Soovi korral sõlmitakse täiendav saladuste hoidmise leping (NDA).

4. Miks arendus ei tasu väikese mahu juures?

Näiteks tootmisseadmed on sageli ainulaadsed ja neid kasutatakse kaua, kuni teatud etapil ilmneb vajadus moderniseerida nende elektriajamid ja juhtimissüsteem. Tootja tuge ega seadme dokumentatsiooni sageli ei ole, kuna tootjafirmat ei ole enam või käest-kätte käinud seadmed on ammu tootmisest maas. Tuleb kiirelt otsustada, kas osta uus seade, moderniseerida vana, kas oma jõududega või otsida abi teenusepakkujalt.

. Kogenud insener oskab varjatud ohtusid ette näha ja leiab turvalise tee nagu kogenud meremees.Foto: 4. Kogenud insener oskab varjatud ohtusid ette näha ja

leiab turvalise tee nagu kogenud meremees

Arendustööd võib võrrelda jäämäega, millest vee peal on väga väike osa ja palju suurem veealune osa ei ole nähtav. Asjassepühendumatule võib esialgu kõik väga lihtne näida. Töö käigus avanevad üha uued ja uued lahendamata probleemid. Arendustöö eesmärgini paistab tavaliselt viivat mitu võimalikku teed. Paljud või isegi enamik teid osutuvad aga tupikuteks, kus vajalikku lahendust ei ole võimalik saavutada. Tuleb labürindi algusse tagasi pöörduda ja uuesti alustada. Selline nn katse-eksituse meetod võib end õigustada mõnede väga uudsete teadusuuringute korral, kuid tööstuses kujuneb see enamasti aja ja raha raiskamiseks. Arenduse tundmatutele radadele minnes tasub otsida teejuht, kes neid hästi tunneb.

Arendusteedel varitsevad probleemide puntrad nagu mustad augud

Foto: 5. Arendusteedel varitsevad probleemide puntrad nagu mustad augud

Teekäijat võivad varitseda ka ajalised lõksud, nagu mõnes lauamängus. Näiteks, süsteemide riist- ja tarkvara ning standardeid tuleb alles õppima hakata. Standardeid on väga palju. Näiteks ainuüksi EL Madalpingedirektiivi alas on u 1500 standardit. Tuleb välja valida ja soetada sobivaim arenduskeskkond ning õppida seda professionaalselt kasutama. Ka see on aeganõudev ja kulukas. Kogemus näitab, et nt kontrollerite, keerukate sagedusmuundurite ja servoajamite, aga ka mõnede tarkvarapakettide kasutamine eelneva koolituseta on üsna vaevaline. Vastutus ja riskid jäävad täielikult enda kanda.

Arendusplatvormide soetamine, tundmaõppimine ja pidev uuendamine ei ole seetõttu mõttekas ega tasu ära väikese arendustöö mahu juures, kui oma meeskonnale pidevalt ühetaolist arendustööd ei ole. Arendustöö tulemuse loodetud kvaliteet, tootlikkus vm vajalikud näitajad võivadki jääda saavutamata. Oluliselt kiiremaks ja vähem riskantseks lahenduseks on kogenud teenusepakkuja kasutamine, kes tunneb arendussüsteeme ja kasutatavaid tooteid oluliselt põhjalikumalt, olles läbinud koolitused oma eelistatud tarnijate juures ja nende tooteid korduvalt kasutanud.

5. Arendustöö puudujäägid võivad minna kalliks

Küllap enamus tootjatele on tuttav olukord, kus mingi protsess on valeks läinud või ekslikult häälestatud ja toodangupartii läks raisku. Kes, kus ja millal tegi vea? Korralike kasutajaliideste (HMI) ja protsessipiltide puudumine võib põhjustada inimlikke vigu ja kõrvalekallete hilinenud avastamist. Protsessijuhtimise häälestusvead kanduvad üle toodangusse.

Protsesside kulu ajalise salvestuse puudumisel on raske tagantjärgi kindlaks teha, millal ja kus viga tekkis ning millistes toodetes see esineda võis. Näiteks võib tuua Tšernobõli tuumaelektrijaama katastroofi (vt fotot), mille põhjustas reaktori kontrolli alt väljumine katsetuste ajal.

Tšernobõli tuumaelektrijaama katastroofi (26.4.1986) kulusid hinnatakse praegu u 235 miljardile dollarile, kuid summa kasvab edasi.

Foto: 6 Tšernobõli tuumaelektrijaama katastroofi (26.4.1986)

kulusid hinnatakse praegu u 235 miljardile dollarile [1], kuid summa kasvab edasi.

Enamik tööstusprotsessidest ei ole kaugeltki nii kriitilised kui tuumaelektrijaamas, kuid eelneva riskianalüüsita ei tohiks enam projekteerida ühtegi seadet ega tootmisprotsessi. Riskianalüüsist lähtuvad töökindluse nõuded seadme turvasüsteemidele ja ohutusahelatele. Seadme töökindlusarvutused tuleks teha projekteerimise võimalikult varases etapis, sest riist- ja tarkvara hilisem muutmine ja ümberehitus on enamasti kallis ja aeganõudev. Energiatehnika insenerid saavad aidata Masinadirektiivi 2006/42/EC, standardi EN ISO 13849-1/-2 jpt rakendamisel.

Riskianalüüsist saadav info on suures osas kasutatav ka seadme või protsessi kasutajaliideses. Korralik kasutajaliides võib teatud osas asendada kasutusjuhendit, hoides lisaks ära valesid juhtimisvõtteid. Graafiline kasutajaliides annab ülevaate kõigist protsessidest,

TTÜ tarkvõrgu kütuseelemendi ja elektrolüüseri kasutajaliidese aken

Foto: 7. TTÜ tarkvõrgu kütuseelemendi ja elektrolüüseri kasutajaliidese aken

andmeid saab logida mälukaardile või serverisse, registreerides kõik kõrvalekalded etteantust, samuti esinenud hoiatused ja vead sekundi täpsusega. Soovi korral info saadetakse automaatselt edasi serverisse, e-postile, lühisõnumina hooldusmehe nutitelefoni jne.  Igast tootest või partiist koostatakse protsessi protokoll, mis antakse tootega kaasa, säilitatakse serveris ja arhiivis kvaliteedikontrolliks.

6. Tootlikkuse ja kvaliteedi jälgimine

Tellimusi ei ole tavaliselt ühtlaselt ja need kuhjuvad, näiteks enne naistepäeva, jaanipäeva või jõuluid. Tarnega hilinemisel on nö rong läinud ja kahju suur. Tootmine ei ole enamasti täielikult automatiseeritud ja suur osa on ikkagi inimestel, kes võivad olla ajutised või hooajatöötajad. Kuidas tagada, et tootlikkus ja kvaliteet on maksimaalsed ka siis, kui ülemust näha pole?

Valgusfoor tootlikkuse või kvaliteedi jälgimiseks

Foto: 8. Valgusfoor tootlikkuse või kvaliteedi jälgimiseks [2]

Tootlikkuse jälgimiseks saab lisada näiteks valgusfoori, mis näitab toodanguplaani täitmist reaalajas. Igast seadme töötsüklist saab samuti saata info serverisse. Kui plaani ei täideta, võib kohe saata SMSi ja e-maili soovitud vastutavate isikutele, kes saavad viivitamata asuda probleemi lahendama. Samuti saab soovi korral igale masinale lisada kasutamise teavituse, et pidada näiteks hoolduse järge. Need on näited, kuidas väike lisatud järelvalveseade võib anda suurt kasu.

7. Nõuandeid toodete konkurentsivõime tõstmiseks

Globaalses konkurentsis eelistab klient odavamaid, paremaid ja kompaktsemaid tooteid, mis on energia-, keskkonna- ja ressursisäästlikumad. Teostatavuse piirid on sageli lähedal. On ette tulnud juhtumeid, kus nt uudse seadme spetsifikatsioonis on esitatud tingimusi, mida ei olegi võimalik täita.

Äris pole kõik sugugi nii selge...

Foto: 9. Äris pole kõik sugugi nii selge…

Näiteks, kui tööstuskontroller (plc) oma lisamoodulitega seadmesse ära ei mahu, tuleb välja töötada erilahendusega juhtseadmed. Samuti tööstuslikud kasutajaliidesed (HMI) võivad olla liiga kogukad või kallid lihtsamate seeriatootmise seadmete jaoks.Näiteks, sageli põhjustab inseneridel ärritust piisava ruumi puudumine seadmete paigutamiseks. Et konkurendist parem olla, peab seade olema väiksem, tõhusam ja kergem isegi siis, kui see kliendile kuigi tähtis ei ole. Materjali ja ruumi säästmine iga hinna eest sunnib kasutama keerukamaid jahutuslahendusi, seadmete ühendamine, hooldus ja remont võib muutuda ebamugavaks või võimatuks, tekitades kasutajale ootamatuid suuri kulusid.

Kompaktsetes seadmetes soovitame kasutada sisseehitatud kontrolleriga (tarkvaralise plc-ga) sagedusmuundureid või mikrokontroller-kasutajaliideseid.

Delta C2000 sagedusmuunduritel on sisseehitatud tarkvaraline PLC.

Foto: 10. Delta Electronics´i C2000 seeria sagedusmuundurite tarkvaraline PLC võimaldab
programmeerida 10 000 käsurida, andmesidet CANopeni kaudu jpm

Sagedusmuunduri tarkvaraline kontroller on PLC-ga võrreldes piiratum sisendite, väljundite ja kasutajaliidese võimaluste osas, kuid variant tasub kaalumist seeriatootmisel, kui toote maksumust ja mõõtmeid on kindlasti tähtis vähendada.

Mikrokontroller-kasutajaliides on väike ja soodne ning võimaldab paindlikult ja eriti kiirelt teostada juhtimis-, järelvalve või keerukat matemaatikat nõudvaid funktsioone.

Mikrokontroller-kasutajaliides on väike ja soodne ning võimaldab paindlikult ja eriti kiirelt teostada juhtimis-, järelvalve või keerukat matemaatikat nõudvaid funktsioone. Mikrokontroller-kasutajaliides on väike ja soodne ning võimaldab paindlikult ja eriti kiirelt teostada juhtimis-, järelvalve või keerukat matemaatikat nõudvaid funktsioone.

 

          

 

 

 

 

 

Foto: 11. Mikrokontroller-kasutajaliidese ET-Sp20 klaviatuur ja elektroonika

Mikrokontroller-kasutajaliidese sisendite ja väljundite arvu laiendamine on keerulisem kui tööstuskontrolleril ja seetõttu suurtel süsteemidel tuleb viimaseid ikkagi eelistada. Saadaval on erinevaid tootepakette  ̶  analoog- ja digitaalsisendite ja -väljundite järgi juhtimiseks, temperatuuride jälgimiseks ja reguleerimiseks jne. Seadmel on ka värvilise puuteekraaniga variant. Programmeerimine toimub C-keeles. Mikrokontroller-kasutajaliides võimaldab säästa seadme juhtimisnuppudelt ja juhtmestikult, mis on oluline sääst seeriatootmisel.

Tootearenduse viimane etapp on enamasti toote tüübitestimine ja vajalike sertifikaatide taotlemine. Energiatehnika insenerid saavad aidata välja selgitada kehtivad standardid ja kontrollida nende täidetust väga paljudel juhtudel.

8. Raudmehed tulevad tootmisse appi

Automaatika valdkond areneb väga kiiresti. Lisaks tööstuskontrolleritele, sagedusmuunduritele ja servoajamitele saame peagi pakkuda ka uue põlvkonna tööstusrobotitel ja tehisintellektil põhinevaid süsteeme. Tööstusrobotite pealetung tugevneb, kuna tööjõukulud on kiirelt kasvanud ja robotite tasuvusaeg on muutumas vastuvõetavaks ka väikeseeriatootmisele.

Automatiseerimise tarkvara areng on samuti väga kiire. Keerukuse lisandumisel on kasutajasõbralikkust pidevalt parendatud. Näiteks Lenze automaattootmise tarkvara tööriistakast FAST pakub tarkvaramooduleid, vähendades robotsüsteemi programmeerimise mahtu kordades [3].

Lenze robotiseeritud tootmise tarkvara moodulsüsteem FAST võimaldab tootmisliinide tarkvara kokku laduda nagu Lego klotsidest

Foto: 12. Lenze robotiseeritud tootmise tarkvara moodulsüsteem FAST võimaldab tootmisliinide
tarkvara kokku laduda nagu Lego klotsidest

Lenze FAST tööriistakastis on põhiliste liikumiste, positsioneerimise, elektrilise võlli sünkroniseerimise, erinevate kerijate juhtimise, pöördlaua, korkimise ja lõikamise, märgistuse lugemise, lendsae, nukkvõlli, targa konveieri ja temperatuuriregulaatorite  tarkvaramoodulid.

9. Kuidas Energiatehnika OÜ saaks teid aidata?

Võite küsida, kas teil on vajadusi, kus Energiatehnika insenerid võiks teid aidata. Kui olete lugemisega siiani jõudnud, siis võimalusi koostööks arvatavasti on. Eeltoodud näited on pärit firma inseneride pikaajalistest kogemustest tööstusklientide probleemide lahendamisel. Käsitletud on ainult väikest osa kogemustest ja võimalustest seadmete automatiseerimisel, programmeerimisel ja testimisel.

Energiatehnika OÜ pakutavad teenused

 • Automaatika- ja programmeerimisteenused PLC, HMI, inverterite ja mikrokontrollerite baasil
 • Elektertranspordivahendite, tööstusmasinate ja testimisseadmete automaatika ja elektriajamite projekteerimine, programmeerimine ja testimine Delta Electronics ja Lenze toodangu ning Atmel´i mikrokontrollerite baasil
 • Eritoiteallikate, ülikondensaator-toiteseadmete ja elektroonikaseadmete projekteerimine, koostamine ja katsetamine

Oodatud on kõik päringud nii telefoni kui e-mailiga.

Energiatehnika OÜ on firmade Delta Electronics ja Lenze volitatud esindaja ja süsteemiarendaja. Nende tähtsamad tootekomplektid ja valik mõõteriistu on meil laos.

Allikaid:

 1. http://chernobyl.undp.org/russian/docs/belarus_23_anniversary.pdf
 2. Ktm250-1150gs – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20449111
 3. http://www.lenze.com/en/automationsystems/fast-application-software/
 4. Fotod https://visualhunt.com/

[:]


ASUKOHT


Väike-Männiku tn 3, 11216 TallinnJälgi meid: