Artiklid

Miks ja kuidas testida päikesepaneelide elektriohutust?

Elektrienergia ja kütuste hinnatõus ning -kõikumised on andnud tõuke elektrituulikute, fotoelektriliste päikesepaneelide ja akude laialdaseks paigaldamiseks üle Eesti. Tuhanded uued mikrotootjad ja kõik paigaldajad ei pruugi olla teadlikud päikesepaneelide elektriohutusest, kuidas ja millega neid kontrollida tuleks.

Miks on vaja päikesepaneele testida?

Päikesepaneelide paigaldamine hoone katustele tõstab mõnevõrra tuleõnnetuste ja elektrilöögi ohtu. Maailmas on päikesepaneelide riketest põhjustatud õnnetusi arvukalt esinenud. Eestis teada olevalt esimene päikesepaneelide rikkest põhjustatud tulekahju toimus Tartus 2019. a suvel. Elektrilühis või tulekahju võib muidugi tekkida ka maapaigaldusega päikeseelektrijaamas. Mida tuleks teha, et taolisi õnnetusi ära hoida?

Elektrivõrguga liitunud päikeseelektri seadmetele teostatakse paigaldamisjärgne elektriohutuse audit. Päikesepaneelid ja nende elektriseadmed vajavad lisaks esmasele auditile kontrollimist ka remontide ja ümberehituste järel. Kontrollida tuleks ka perioodiliselt, näiteks igal kevadel, kuna ilmastik ja hooldustööd võivad aja jooksul päikeseelektri seadmeid kahjustada. Kui elektrivõrguga liitumist pole, jääb elektriohutuse tagamine ja  kontrollimine ainult ehitise omaniku vastutada. Sellistes autonoomsetes taastuvenergia elektriseadmetes on enamasti ka akud, mis nõuavad täiendavate ohutusmeetmete järgimist eriti nende laadimisel, et vältida vesiniku eraldumist ja plahvatust. Eriti süttinud liitiumakude kustutamine on praktiliselt võimatu. Tasapisi hakkavad ilmuma ka vesiniku elektriseadmed, mille ohutuse tagamine on veelgi keerukam.

Kaitsmetest päikesepaneelide puhul abi pole, kuna neid nende juurde paigutada pole võimalik. Päikesepaneeli kereühenduse korral võib tekkida elektrikaar, mis süütab paneeli ja seejärel katuse. Sellise tulekahju kustutamine on ohtlik, kuna päikesepaneelide pinget välja lülitada ei saa. Tuletõrjuja võib saada elektrilöögi ja katuselt alla kukkuda.

Päikesepaneelide ohutustester Profitest PVsun Memo

Päikesepaneelide ohutustester PVsun
PROFITEST PVsun Memo päikesepaneelide ohutustester

Ohutuse tagamiseks tuleb fotoelektrilisi päikesepaneele paigalduse järel ja hiljem perioodiliselt testida nende elektri-isolatsiooni ja kaitsemaandusühendusi. Testimise muudab keerukaks see, et elektripaigaldistele ette nähtud isolatsioonitestrid aga ei võimalda isolatsiooni kontrollida pinge all, kuid päikesepaneel on valguse käes pingestatud. Tuleb kasutada spetsiaalset päikesepaneelide ohutustestrit, näiteks mõnda firma Gossen Metrawatt PROFITEST PV seeria ohutustestrit.

Uusim neist on PROFITEST PVsun Memo, mis võimaldab fotoelektriliste päikesepaneelide pinge all testimist. Allpool on viimasena nimetatud päikesepaneelide ohutustestri lühikirjeldus.

Omadused ja kasutamine

Tester PROFITEST PVsun Memo on ette nähtud päikesepaneelide ja nende elektriahelate elektriohutuse testimiseks vastavalt standardile EN 62446. Seade võimaldab mõõta alalispinget kuni 1000 V ja -voolu kuni 20 A. PROFITEST PVsun Memo sobib nii päikesepaneelide paigaldajatele kui päikeseenergiasüsteemi ohutuse kontrolliks auditil, kuna võimaldab salvestada kuni 10 000 mõõtetulemust.

Isolatsioonitakistuse mõõtmine (0 … 20 MΩ) on võimalik ka  pingestatud olekus testpingel 250 V / 500 V / 1000 VDC. Kaitsemaandusjuhi katkematuse kontroll 0 … 10 Ω teostatakse 200 mA vooluga. Testimisel seade vahetab automaatselt polaarsust.

Tester on väike ja tugev ning sobib kasutamiseks nii rasketes ilmastiku tingimustes kui ka pimedas. Seadet on mugav kasutada, kuna see kaalub ainult 500 g ja kasutab nelja AA-patareid. Kaasas on tasuta tarkvara PROFITEST PVsun memo Control Center. Enne testimise alustamist saab tarkvara kaudu kõik testitava objekti andmed testrisse laadida. See muudab objektil mõõtmised kiireks ja mugavaks. Mõõtetulemused salvestatakse testrisse peale edukat mõõtmist. Seejärel saab läbi USB-liidese mõõtetulemused edastada arvutisse ja neid tarkvaras edasi töödelda.

Testri lisadena on saadaval päikesekiirguse võimsuse andur (W/m2), kontaktivaba temperatuuriandur, kaldenurga määraja ja mitmesuguseid täiendavaid mõõteproovikuid.

Küsige lisateavet ja pakkumist:

  Nimi*

  E-mail*

  Sisu

   

  Jüri Joller
  Energiatehnika OÜ

  01.03.2022

  Allikaid

  https://www.gmc-instruments.de/en/technische-merkmale/?fid=UHLDvGZnZXLDpHQgZsO8ciBQaG90b3ZvbHRhaWs1&gid=NTc4NjE1NTgtY2I3ZS00MTlmLTkzN2YtY2M4ZTY3ZTI0ZTg10

  https://www.ohtuleht.ee/966277/paikesepaneelid-pistsid-ridaelamu-katuse-polema

  https://www.riigiteataja.ee/akt/104042017014?leiaKehtiv

  https://www.stat.ee/et/uudised/kuue-aastaga-kuusteist-korda-rohkem-paikeseenergiat

  https://www.toostusuudised.ee/uudised/2020/02/06/taastuvenergia-tootjate-arv-kasvas-kolm-korda

  Share this post