Artiklid

EAS toetused arenduste käivitamiseks

EAS jagab toetust

EAS toetused on mõeldud väike- või keskmise suurusega ettevõtjale arenduste käivitamiseks nõu saamiseks oma ala parimatelt spetsialistidelt, näiteks Energiatehnikalt.

Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 80%, omafinantseering vähemalt 20%. Maksimaalne toetus on 6000 eur.

Innovatsiooniosaku abil saab töötada välja innovaatilisi lahendusi arengutakistustele, katsetada uusi materjale, koguda teadmisi tehnoloogise teostatavuse kohta, viia läbi uuringuid intellektuaalomandi andmebaasides jpm.

Toetatavad tegevused

 • prototüübi valmistamine *;
 • tehnoloogiliselt komponentide arendus, testimine ja demonstreerimine *;
 • tootekatsetuse ja tööstusliku eksperimendi korraldamine, teostatavusuuringu läbiviimine *;
 • metroloogia, akrediteerimine, standardiseerimise, vastavushindamine ja sertifitseerimise alane nõustamine *;
 • patendi-, kasuliku mudeli või tööstusdisainilahenduse alane õiguskaitse nõustamine, uuringud ja registreerimine

*antud tegevustega seotud toote- ja teenusearenduse tehnoloogiaalane nõustamine

EAS toetused – taotlemisel vajaminevad dokumendid
 • Taotlusvormi näidis
 • Teenuseosutaja hinnapakkumised koos teostatavate tegevuste lühikirjeldusega
 • Lähteülesanne ja selle alusel kolm võrreldavat hinnapakkumist koos teostatavate tegevuste lühikirjeldusega, kui teenus maksab 5000 ja rohkem eurot
 • Teenusepakkuja isiku CVd
 • Meeskonnaliikmete  CVd
 • Bilanss ja kasumiaruanne viimase kvartali seisuga
 • Majandusaasta aruanne (peab olema tähtaegselt registrist leitav)
 • Kontserni liikmete skeem tuleb esitada, kui taotlejal on tütarettevõtteid või taotleja omab mõnes muus äriühingus muul moel häälteenamust.
 • Volikiri

 

Lisaks saab lugeda:

https://www.eas.ee/teenus/innovatsiooniosak/

Soovid rohkem infot? Võta ühendust ja leiame koos vastused:

  Nimi*

  E-mail*

  Sisu

  Share this post