EAS jagab toetust

aprill 13, 2020

 

 

EAS jagab toetust

 

EAS jagab toetust, et väike- või keskmise suurusega ettevõtja saaks arenduste käivitamiseks nõu oma ala parimatelt spetsialistidelt, näiteks Energiatehnikalt.

Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 80%, omafinantseering vähemalt 20%. Maksimaalne toetus on 6000 eur.

 

Innovatsiooniosaku abil saab töötada välja innovaatilisi lahendusi arengutakistustele, katsetada uusi materjale, koguda teadmisi tehnoloogise teostatavuse kohta, viia läbi uuringuid intellektuaalomandi andmebaasides jpm.

 

Toetatavad tegevused

prototüübi valmistamine *;

tehnoloogiliselt komponentide arendus, testimine ja demonstreerimine *;

tootekatsetuse ja tööstusliku eksperimendi korraldamine, teostatavusuuringu läbiviimine *;

metroloogia, akrediteerimine, standardiseerimise, vastavushindamine ja sertifitseerimise alane nõustamine *;

patendi-, kasuliku mudeli või tööstusdisainilahenduse alane õiguskaitse nõustamine, uuringud ja registreerimine

*antud tegevustega seotud toote- ja teenusearenduse tehnoloogiaalane nõustamine

 

Taotlemisel vajaminevad dokumendid

  • Taotlusvormi näidis
  • Teenuseosutaja hinnapakkumised koos teostatavate tegevuste lühikirjeldusega
  • Lähteülesanne ja selle alusel kolm võrreldavat hinnapakkumist koos teostatavate tegevuste lühikirjeldusega, kui teenus maksab 5000 ja rohkem eurot
  • Teenusepakkuja isiku CVd
  • Meeskonnaliikmete  CVd
  • Bilanss ja kasumiaruanne viimase kvartali seisuga
  • Majandusaasta aruanne (peab olema tähtaegselt registrist leitav)
  • Kontserni liikmete skeem tuleb esitada, kui taotlejal on tütarettevõtteid või taotleja omab mõnes muus äriühingus muul moel häälteenamust.
  • Volikiri

 

Lisaks saab lugeda:

https://www.eas.ee/teenus/innovatsiooniosak/

ENERGIATEHNIKA

Kontakt

Võta ühendust!

+372 655 1312

www.energiatehnika.ee

info@energiatehnika.ee

ASUKOHT


Väike-Männiku tn 3, 11216 Tallinn

Kvaliteet
LiikmelisusJälgi meid: