Artiklid

Uudne laadimispunktide tester PROFITEST H+E EXPERT CHECK

PROFITEST H+E EXPERT CHECK on ette nähtud elektriautode vahelduvvoolu laadimispunktide diagnostikaks ja testadapteriks vastavalt standardile EVS-EN IEC 61851-1. Laadimispunktide testrit PROFITEST H+E EXPERT CHECK kasutatakse vahelduvvoolu laadimispunktide testimiseks 3. laadimisrežiimis 2. tüüpi pistikupesaga või püsivalt ühendatud 2. tüüpi kaabliga.

PROFITEST H+E EKSPERTIDE KONTROLL
Joonis 1: Laadimispunktide tester PROFITEST H+E EXPERT CHECK (tootenumber M525R)

Uudne diagnostikatester aitab tõhusalt kaasa e-mobiilsuse turvalisuse tagamisele.Vastupidav instrument eristub laiendatud testifunktsioonide ja lihtsa, kasutajale orienteeritud kasutamise poolest. Lisaks EN/IEC 61851-1 kohasele laadimisjaamade funktsionaalsele testimisele hõlbustab uudne tester ka laadimistaristu elektrilist testimist.

Elektriautode laadimistaristu ja selle kasutus laieneb kiiresti. Laadimispunktide turvalisuse tagamine on üha olulisem, kuna rikkis laadija kaitse, lüliti, kaabel või pistik võib põhjustada eluohtliku elektrilöögi või kahjustada teie elektriautot. Laadija elektriohutuse testimine algab visuaalse ülevaatusega, mis hõlmab võimalikke kahjulikke välismõjusid asukohas, seadmekesta ja selle kinnituste, pistikühenduste, kaablite ning puutekaitse nõuetekohasust ja korrasoleku kontrolli. Järgnevalt teostatakse funktsionaalne diagnostika ja elektriohutuse mõõtmised.

 

Diagnostikatestrit PROFITEST H+E EXPERT CHECK kasutatakse koos PROFITEST MF või PROFITEST MASTER IQ seeria instrumentidega.

 

Tähtsamad omadused

  • Diagnostika ja testadapter ühes seadmes
  • Ohutuskommunikatsiooni positiivse ja negatiivse PWM-pinge kuvamine laadija ühenduse olekutes A – X
  • Kaitsemaanduse PE-katkestuse testimine väljalülitusaja kuvamisega vastavalt EN IEC 61851-1

 

Teie eelised

  • Testriga kombineerimine vähendab maksumust ja säästab testija tööaega.
  • Lihtne, kerge ja vastupidav: sobib mobiilseks kasutamiseks
  • Intuitiivne juhtimine tulemuste lihttekstina kuvamisega
  • Veakuva koos tulemustega teeninduspersonalile edastamiseks

 

Rakendused

Seadet kasutatakse vahelduvvoolu laadimistaristu teenindamiseks ja hooldamiseks. PROFITEST H+E EXPERT CHECK võimaldab elektrikul kiiresti ja ohutult testida tüüp 2 pistikupesa või püsivalt ühendatud tüüp 2 kaabliga 1- ja 3-faasiliste vahelduvvoolu laadimispunktide funktsionaalsust, elektriohutust ja isikukaitset laadimisrežiimis 3.

 

Täiendav info

 

Energiatehnika OÜ

Firma Gossen Metrawatt esindaja Eestis

info@energiatehnika.ee

www.energiatehnika.ee

https://www.gossenmetrawatt.de/en/products/measuring-and-test-technology/test-technology/test-technology-for-e-mobility/function-tester-and-diagnosis-instrument-for-ac -elektrilaadimisjaamad/kasumlikum-hpluse-eksperdikontroll/

 

EVS-EN IEC 61851-1:2019 Elektrisõidukite juhtiv laadimissüsteem. Osa 1: Üldnõuded

 

 

Share this post