Tag - jõuelektroonika

Ülevaade jõuelektroonikast

Jõuelektroonika põhifunktsioonid ja muundurite liigitus

Jõuelektroonika ja elektrienergia muundamise põhifunktsioonid on järgmised: alaldamine, s.o. vahelduvvoolu muundamine alalisvooluks. Seejuures energia edastub vahelduvvoolusüsteemist alalisvoolusüsteemi. vaheldamine, s.o. alalisvoolu muundamine vahelduvvooluks. Seejuures energia edastub alalisvoolusüsteemist vahelduvvoolusüsteemi. alalisvoolu muundamine teise pinge või polaarsusega alalisvooluks. vahelduvvoolu muundamine teistsuguse pinge, sageduse või faaside arvuga vahelduvvooluks.   Alaldite ja vaheldite korral on energia suund pidevalt ühesugune, alalis- javahelduvvoolumuundurite puhul võib energiavoo suund ajaliselt muutuda. Muundurite tähtsaimad komponendid on jõupooljuhtseadised ehk jõupooljuhid – jõudioodid, -türistorid ja -transistorid. Jõupooljuhte lülitatakse vaheldumisi sisse ja välja,...