Artiklid

Maa ülekoormus algab neljapäeval 29.7.21

Maa ülekoormuspäeva Earth Overshoot Day, mil loodusressursside tarbimine ületab nende loomulikku uuenemist, arvestatakse juba 1970ndatest aastatest. Esialgu oli see päev detsembris, eelmisel aastal oli see veel 22. augustil ja käesoleval 2021. aastal 24 päeva varem – 29. juulil [1]. Kui loodusressursside tarbimine jätkub samas tempos, jõuame järgmisel aastal piirile, kus inimkonnal oleks vaja juba kahte
planeeti Maa, et ressursside nõudlust katta. Ühest küljest inimkonna ressursivajadus suureneb, kusjuures need üha vähenevad [3]. Näiteks, viimase aastaga on metsade bioloogiline võimekus langenud 0,5% kõigepealt Amazonase vihmametsade raadamisega. Lisaks peab koduplaneet toime tulema üha suuremas mahus jäätmete ja emissioonidega. Üllataval kombel on veel inimesi – isegi tipp-poliitikute hulgas -, kes arvavad, et kõik on hästi, ei ole mingit kliimamuutust ega keskkonnaprobleeme ning võib vabalt jätkata üha kiirenevas tempos metsade mahavõtmisega, põletada fossiilkütuseid, kasvõi iga päev sõita või lennata, kuhu sooviks jne.

Hoolimata koroonapandeemiast on aastaga inimkonna jalajälg suurenenud 6,6%. Pandeemia alguses „jalajälg“ vähenes, kuid suurenes taas aasta teises pooles, mil tekkis puiduhindade tõus, metsade raadamine ja ehitustegevuse kiirenemine, mille tulemusena Maa bioloogiline võimekus vähenes 0,5% võrra. Inimkonna nõudlus looduse bioloogilisele võimekusele sisaldab tarbitud toitu, kuidaineid ja puitu, ehitiste ja teede alla jäänud ning elutuks muudetud maapinda, energiatarbimist ja tekitatud jäätmeid, sh süsihappegaasi fossiilsetest kütustest ning tsemenditootmisest. Jalajälge arvestatakse globaalsetes hektarites inimese kohta. Maa loodusressurssi on praegu ökoloogilise jalajälje
taastamiseks 1,6 hektarit inimese kohta, kuid inimese keskmine ökoloogiline jalajälg (kulutatud ressursid, tahke, vedel ja gaasiline saaste) on tänaseks kasvanud keskmiselt 2,8 hektarini. Looduslikust taastumisest jääb praegu puudu keskmiselt 1,2 hektarit [2]. Tasakaalupunkt ületati u 1970. aastal, edasi on taastumisvõime defitsiit pidevalt suurenenud ja see trend kahjuks jätkub kiirenevalt.

Eesti taastumisvõime on sama raporti [4] kohaselt siiski positiivne alates 2003. aastast. Meil on suur loodusressurss – ligi 10 hektarit inimese kohta, kuid meie ökoloogiline jalajälg on u 7 hektarit (tinglik pindala). Ehk siis Eesti aitab katta teiste riikide miinust, kuid näeme, et meie jalajälg on raporti järgi 2,8 korda suurem kui keskmisel Maa elanikul. Ehk oleme ikka väga suured saastajad ja ressursside
kulutajad. Nüüdseks peaks meie jalajälg olema vähenenud, kuna põlevkivi kaevandamine ja põletamine elektrijaamade kateldes on viimastel aastatel oluliselt vähenenud.

Mis siis teha tuleks? Esimeseks eesmärgiks peaks olema jalajälje vähendamine allapoole taastetaset – 1,6 ha inimese kohta u 4,4 korda e u 77 % võrra. Kuna taastetaseme väärtus väheneb, tuleks seda ka järgida. Suurema osa Eesti saastest tekitab põlevkivitööstus ja -energeetika, mis on nüüd oliuliselt vähenenud või lõppemas. Lihtsustatult tuleks igaühel oluliselt – vähemalt 2 korda – vähendada küttekulusid inimese
kohta (soojustades maja, renoveerides kütte- ja ventilatsioonisüsteemid, kasutades soojavee ja elektri tootmiseks taastuvenergiat, välja rentides vabu ruume jne), tekitades vähem prügi, mitte ostes vähevajalikke või ühekordseid asju, seadmeid ja hooneid remontides, õuesid
mitte asfalteerides ja sillutades, kasvatades ise toitu – kasvõi ainult salatit, ning sõites autoga ja lennukiga ainult möödapääsmatu vajaduse korral. Hea mõte oleks isiklikust sõiduautost loobuda, kel see vähegi võimalik. Ja muidugi – istutage puid ja põõsaid ning koristage loodust koos lastega – ning rääkige neile, miks seda vaja on. Järgmine Eestist alguse saanud Maailmakoristuspäev toimub 18. septembril.
Näidakem siis eeskuju ka ökoloogilise jalajälje vähendamisel.

17.7.2021

Jüri Joller
volitatud elektriinsener, D.Sc.
Energiatehnika OÜ juhataja

Allikad:

1. https://www.overshootday.org/
2. https://www.overshootday.org/content/uploads/2021/06/Earth-Overshoot-Day-2021-Nowcast-Report.pdf
4. https://data.footprintnetwork.org/#/countryTrends?type=BCtot,EFCtot&cn=63
3. Der Tagesspiegel 26.7.2021
https://www.xing-news.com/reader/news/articles/4160739?
cce=em5e0cbb4d.%3AmeNB74nc2EzPawqFDsX1AB&link_position=digest&newsletter_id=77501&toolbar=true&xng_share_origin=email

Share this post