Artiklid

Elektrimootorite energiatõhususe nõuete uus tähtaeg on saabumas

Mitmesugused elektrimootorid tarbivad erinevate hinnangute järgi ligikaudu poole kogu maailmas toodetud elektrienergiast. Kuna energiatootmine on põhiline süsinikdioksiidi saaste tekitaja, siis iga protsent tarbijate energiatõhususes on väga olulise mõjuga. Seetõttu on EL kehtestanud energiatõhususe nõuded elektrimootoritele ja sagedusmuunduritele. 

EL Komisjoni määruse 2019/1781 lisa I p. 1 ökodisaini nõuete kohaselt 1. juulist 2023 

I) peavad nimiväljundvõimsusega 0,12 – 1 000 kW kolmefaasilised mootorid, millel on 2, 4, 6 või 8 poolust, ja ühefaasilised mootorid nimiväljundvõimsusega vähemalt 0,12 kW, vastama vähemalt energiatõhususklassile IE2; 

II) selliste kolmefaasiliste mootorite energiatõhusus, mis ei ole pidurmootorid, suurendatud ohutusega mootorid Ex eb ega muud plahvatuskindlad mootorid, ja mille nimiväljundvõimsus on
75 kW – 200 kW ja millel on 2, 4 või 6 poolust, peavad vastama vähemalt energiatõhususklassile IE4.
 

 

kuidas ühendada 1-faasilist asünkroonmootorit ElektrimootoridOlgu on toodud ka varasemad sama määruse nõuded mootorite energiatõhususele 1. juulist 2021 

i) peavad nimiväljundvõimsusega 0,75 – 1 000 kW kolmefaasilised mootorid, millel on 2, 4, 6 või 8 poolust ja mis ei ole suurendatud ohutusega mootorid Ex eb, vastama vähemalt energiatõhususklassile IE3; 

ii) peavad nimiväljundvõimsusega 0,12 – 0,75 kW kolmefaasilised mootorid, millel on 2, 4, 6 või 8 poolust ja mis ei ole suurendatud ohutusega mootorid Ex eb, vastama vähemalt energiatõhususklassile IE2.

MIDA SEE PRAKTIKAS TÄHENDAB? 

Praktikas tähendab see, et peaaegu kõik ühefaasilised, välja arvatud mõned 56 mm võllikõrgusega alla 120 W nimivõimsusega mootorid, kuuluvad määruse sätete alla. Määrusele mittevastava energiatõhususega mootoreid tohib alates 1. juulist 2023 kasutada ainult varem toodetud seadmete remondiks. 

 

Määruse eestikeelse tervikteksti leiate internetist:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1781&from=EN.

 

Energiatehnika OÜ pakub kuni IE5 elektrimootoreid firmadelt MT Motori, Bermar, Lenze, Delta Electronics ja Cantoni Group.

Kõrgema energiatõhususega mootorite kasutusele võtmine võib nõuda sagedusmuunduri või sujuvkäiviti kasutamist, nende seadistuste või kogu juhtimissüsteemi muutmist.

 

Küsige julgesti lisainfot: info@energiatehnika.ee, www.energiatehnika.ee; tel. 655 1312.

 

 

 

 

Share this post