Siinuspingeallikas ET-SIN

Siinuspingeallikas ET-SIN

Siinuspingeallikas ET-SIN https://siinuslaine.ee/variable-sinusoidal-power-source-et-sin/


Kasutusalad:

 • toodete testimine kogu toitepinge ja sageduse vahemikus
 • täppis-stabilisaator
 • laboratoorne stabiliseeritud pinge, voolu või võimsusega siinuspinge allikas
 • toitevõrgu ja seadme erinevate sageduste ja pingete kokkusobitamine

Seadet pakutakse erinevate nimivõimsustega ja -pingetega ühe- ja kolmefaasilisena.


Millised on klientide lemmikaspektid?

Seni on masinatootjatest klientide peamine vajadus olnud eksporditavate toodete testimine kogu toitepinge ja sageduse vahemikus. USAs, Kanadas, Jaapanis jm kasutatakse teistsuguseid toitepingeid ja sagedusi kui Euroopas. Selleks, et nende toodang lõppkliendi juures laitmatult ja ohutult töötaks, tuleb seda testida kogu sageduse ja pingete vahemikus – enamasti + – 10% nimipingest.

Klientidele meeldib, et väljundis on toitevõrgust trafoga galvaaniliselt eraldatud võimalikult puhas siinuspinge moonutusteguriga THDu kuni 2%. Soovi korral on võimalik täiendav silumine. Siinuseline toide võimaldab mõõta täpselt seadme tarbitavat nimivõimsust, reaktiivvõimsust ja voolu ning selle kuju, jälgida mootorite, küttekehade jm osade kuumenemist, et temperatuurid ei ületaks lubatut nii tava- kui veaolukorras.

Mugavust lisab puuteekraaniga kasutajaliides, mille abil saab sagedust, pinget jm mugavalt ette anda ja jälgida voolu väärtust, moonutustegurit, võimsust, võimsustegurit jm. Võib koostada ka pinge ja sageduse muutmise programme. Samad funktsioonid on võimalikud ka eemal asuvast arvutist või nutitelefoni äpist.

Laevafirmad on seadet kasutanud kaldatoite sobitamiseks laeva teistsuguse sageduse ja pingega süsteemiga. Laevadel kasutatakse samuti erinevaid pingete ja juhistikusüsteeme. Kaldatoite kasutamine sadamas võimaldab säästa loodust, mootorikütust, generaatoreid ja vähendada mürataset laevas. Kaldatoitel on oluline piisava võimsuse tagamine. Siinuspingeallikaid on saada kuni 1 MW võimsuseni.

Mida see funktsioon kliendi jaoks teeb?

Funktsioonid kasutajaliidesel:

 • Sisse- ja välja lülitamine
 • Pinge seadistamine vastavalt kliendi vajadusele või soovile
 • Sageduse etteandmine vastavalt kliendi vajadusele või soovile
 • Kliendi seadme tarbimise jälgimine – pinge, vool, THDi, võimsus kW, kVAr, cos ϕ
 • Maksimaalsete ja minimaalsete väärtuste püüdmine
 • Suuruste salvestamine protokollimiseks, mis on nõutav tüübikatsetel jm.
 • Programmi koostamine ja käivitamine annab kliendile võimaluse jälgida seadme käitumist ning tarbimist muutuva toitepinge ja sageduse oludes.
 • Distantsjuhtimine võib olla vajalik nt pikemaajaliste katsete puhul või katsetel ohtlikus keskkonnas

Täieliku ohutuse tagamine on elektrialal vältimatu nõue

Täieliku ohutuse tagamine on elektrialal vältimatu nõue. Keegi ei taha ju surma saada elektriseadme katsetamisel. Kliendile on tähtis, et testitav seade oleks turvaliselt toiteallika välja lülitatud olekus kohe, täielikult ja garanteeritult pingevaba toitelüliteid välja lülitamata, et tagada kiire sisselülitamine katsete või programmi jätkamiseks pooleli jäänud kohast. Siinuspingeallika väljund on trafoga galvaaniliselt eraldatud, mis tagab kõrge ohutuse ainuüksi tarkvara kaudu teostatud väljalülitusel. Täiendavalt on võimalik kasutada blokeeringut nt turvaseiskamise lülitiga vm digitaalsignaaliga. See tagab katselaborites nõutava ohutuse.

Klient peab saama pinget muuta nullist kuni maksimaalse väärtuseni. Sagedus võrgutoitel palju ei muutu, kuid generaatoriga toidetavaid seadmeid peaks katsetama vahemikus + – 10% nimisagedusest. See on oluline nt pääste- ja militaartehnikas.

Väljundis saab tekitada TN-S või IT juhistikusüsteemi. IT juhistikusüsteem on oluline meditsiinitehnika testimisel ja laevade toitel. Samuti Norras kasutatakse elektrivarustuses IT juhistikusüsteemi, mis on ohutum näiteks mägedes, kus nõuetekohase maanduse tagamine on keeruline.

Seadmete tüübikatsetel nt standardi EN 60335-1 järgi on vaja mõõta ja protokollida seadme tarbitav nimivool, võimsus ja võimsustegur nimipinge juures. Need suurused tuleb kanda seadme tüübisildile koos CE tähisega. Vaja on mõõta ka toitevoolu moonutustegur, mille piirväärtus on samuti normeeritud. Voolu moonutusteguri mõõtmiseks peab pinge olema siinuselise kujuga. Samuti tuleb kindlaks määrata seadme käivitusvool ja tühijooksuvool jõudeolekus. Tuleb määrata ka seadme energiatõhususe klass. Need nõuded lähtuvad EL ökodisaini direktiivist.

Maksimaalsete ja minimaalsete väärtuste automaatne püüdmine lihtsustab testija tööd ja aitab säästa tema kallist aega tähtsamate küsimuste lahendamiseks. Samuti väljundsuuruste täpne mõõtmine võimaldab saada hakkama ilma täiendavate mõõteriistadeta ning säästa aega nende ühendamise, väärtuste lugemise, analüüsi ja protokollimise arvelt.

Seadme töötamisel elektriline koormus muutub ajas

Seadme töötamisel elektriline koormus muutub ajas. Koormusvoolu muutus põhjustab pingelangusid elektrivõrgus ja toiteallika elementides. Lisaks esinevad toitevõrgus pingemuutused, mis kanduvad üle väljundisse. Pidevad pingemuutused sunniks katsetajat toiteallika väljundpinget pidevalt muutma, mis raiskab tema aega ja väsitab. Selleks, et pinge püsiks automaatselt muutumatuna võimalikult laias koormuse ja toitepinge muutumise vahemikus, on siinuspingeallika väljundpinge täpselt stabiliseeritud. Väljundpinge püsib paigas nagu nael seinas. Lisaks mugavusele aitab automaatne stabiliseerimine vältida võimalikku ootamatut ülepinget ja testitava seadme riket koormuse vähenemisel pinge ülemise piirväärtuse lähedal testides. Testitavad seadmed võivad olla kallid. Rikke parandamise kulu võib olla suur, lisaks ajakulu, mis lükkab edasi toote turule laskmist ja võimalikke tulusid. Viimased võivad oluliselt väheneda, kui konkurent oma konkureeriva tootega kiiremini turule jõuab.

Kus on palju valgusteid ja neid on raske vahetada, oleks valgustuse toitepinge stabiliseerimine mõttekas

Mõnede võrgupinge paratamatute muutuste suhtes väga tundlike seadmete toide peab olema stabiliseeritud. Praktikas on esinenud juhtumeid, kus CNC tööpingi servokontrollerid põlesid pingekõikumiste tõttu korduvalt läbi. Kallihinnalise tehnika sagedane remont ja töökatkestused röövivad firma kasumi ja kliendid. Ka näiteks valgustite eluiga sõltub väga tugevasti pinge väärtusest. Kohtades, kus on palju valgusteid ja neid on raske vahetada nt kaubanduskeskused, oleks valgustuse toitepinge stabiliseerimine mõttekas.

Vabalt koostatav kasutajaprogramm annab kliendile võimaluse jälgida seadme käitumist ning tarbimist muutuva toitepinge ja sageduse oludes. Samuti võimaldab programmeerimine sarnaseid pingete ja sageduste testijärgnevusi korduvalt kasutada, mis säästab testija aega sarnaste testimisülesannete korral. Väga oluline on toiteparameetrite jälgimine seadme pikaajaliste töökindluskatsete jooksul. Koormusvoolu oluline kõrvalekalle võib anda infot testitava seadme ülekoormusest või funktsiooni lakkamisest. Siinustoiteallika saab programmeerida väljastama automaatselt häireteateid nutitelefonile või testitavat seadet välja lülitama, kui koormusvool  väljub lubatud piirest. See on testijale oluline info, mis annab kohe infot toimuvast, nõudmata seadme pidevat kohapeal jälgimist. Toite automaatne väljalülitumine aitab vähendada võimaliku avarii levikut ja nt tulekahju tekkimist seadme ülekuumenemisel või lühisel. Kes on tulekahju läbi elanud, seda uurima või kõrvaldama pidanud, see mäletab kindlasti eluaeg suitsu, paanikat, kohutavat haisu ja meeletut mustust. Tulekahju põhjuseks enamasti lohakus või hooletus, mille oleks saanud kergesti ära hoida.

Distantsjuhtimine üle Interneti personaalarvuti või nutiseadmega võimaldab pikemaajalisi katsetusi paindlikult eemalt juhtida ja jälgida nt nädalavahetusel tööle tulemata või ka reisil viibides. See säästab kliendi raha ka toiteallika kasutamise kliendikoolitusel.

Mõnel juhul võib inimese viibimine katsete lähedal olla ohtlik, nt kõrgepinge, temperatuuri, kiirguse, müra vm tõttu. Sel juhul võimaldab distantsjuhtimine katsetaja viia ohutusse keskkonda, kus ta end mugavalt ja turvaliselt tunneb.

 

Kirjeldus

Suurimad edulood sellest funktsioonist:

Seni on suurimaks edulooks Cleveron, kelle pakiroboteid testiti siinuspingeallika prototüübiga. Samuti firma Anchor Salt World, kes kasutab siinuspingeallikat USAsse eksporditavate pumpade testimisel.

Väga hea toode , täidab oma eesmärgi 100%, mugav kasutada. Oleme päris mitu võimalikust pinge erisusest tingitud viga saanud vältida.

/Andri Sinka, Anchor Salt World/

Seade on välja töötatud Energiatehnika OÜ inseneride poolt.

Küsi pakkumist Energiatehnikast:

  Nimi*

  E-mail*

  Sisu