-45%
Elektrikvaliteedi A-klassi analüsaator MAVOLOG PRO

Elektrikvaliteedi A-klassi analüsaator MAVOLOG PRO

995.15  +km

Toode tootmisest maas!

 • Pingekvaliteedi pidev jälgimine ja tõendamine võrguteenuse osutajatele ning tarbijatele
 • Elektriliste suuruste mõõteriist 0,1% täpsusega, mis vastab standardi EN 61000-4-30 klassile A
 • Mõõtetulemuste automaatne hindamine ja raporti koostamine vastavalt pingekvaliteedi standardile
  EN 50160
 • Aktiivne elektrikvaliteedi juhtimine, häiringute, harmooniliste komponentide ja pingeanomaaliate tuvastamine ning toitepinge piirväätuste kontroll
 • Energiajuhtimine – elektrivõrgu osade või tarbijate koormuskõverate ja energiavoogude jagunemise analüüs

Analüsaatori kasutusalad

Elektrikvaliteedi analüüs madal-, kesk- ja kõrgepingesüsteemides

 • koormusgraafikute mõõtmine
 • voolutarbimise selgitamine
 • energiakulude läbipaistvus
 • tippkoormuse vältimine

Masinate, süsteemide ja elektripaigaldiste kaitse- ja jälgimisfunktsioonid

 • jälgimine ning erinevate alarmide ja süsteemide seiskamine ülekoormuse korral

Häiringute selgitus

 • kiire reageerimine sündmustele

Rikke- ja seisakuohu vähendamine

 • pideva jälgimise abil

Energiakulude haldamine

 • potentsiaalne kokkuhoid tänu reaktiivvõimsuse allikate ja suurte võimsustarbijate tuvastusele

Põhiomadused:

 • 4 voolu- ja 4 pingemõõtesisendit automaatse piirkonnavalikuga
  12,5 A ja 1000 V RMS
 • sagedusvahemik 16 kuni 400 Hz
 • pidev voolu- ja pingesisendite diskreetimine sagedusel 32 kHz kanali kohta
 • kuni 20 lisasisendit ja -väljundit
 • 2 analoogsisendit nt temperatuuri, otsese päikesevalguse ja tuulekiiruse jaoks
 • 2 analoogväljundit nt valitud mõõtesuuruste jaoks
 • 8 digitaalsisendit nt lülitussignaalide jaoks
 • 8 digitaalväljundit nt signaalideks ja varjatud alarmideks

Spektraalanalüüs vastavalt  standardile EN 61000-4-7

 • kuni 63. harmoonilise komponendini
 • kasutaja valitud 10 häiret vallandavat harmoonilist komponenti

Kommunikatsiooniliidesed ja -protokollid

 • Ethernet, USB, RS 232 / RS 485; TCP/IP, Modbus ja DNP3