Delta toiteplokk

Delta toiteplokk on pealtnäha väike karbike, mis muudab nt 230 V võrgupinge vajaliku suurusega võrgupingest isoleeritud alalispingeks. Automaatika, arvutustehnika, infotehnoloogia ja tööstusseadmete üha laiema leviku tõttu on töökindlate toiteplokkide vajadus plahvatuslikult kasvanud. Kuna madalpinge elektriseadme ohutuse tagamiseks on toiteallikas enamasti kõige kriitilisem osa, suudab täieliku meelerahu tagada vaid parim.

Maailma suurim impulsstoiteplokkide ja toiteallikate tootja

Delta Electronics (Taivan) on maailma suurim impulsstoiteplokkide ja toiteallikate tootja, kes on varustanud tööstust kvaliteetsete ja töökindlate impulsstoiteallikatega 1983. aastast. Sellel 1971. aastal asutatud elektroonika ettevõttel on müügiesindused, uurimis- ja arenduskeskused kogu maailmas ning  tehased Taivanil, Tais, Hiinas, Mehhikos, Indias ja Euroopas. Meeletute tootmismahtude, optimeeritud tarne- ja jaotusahelate, 3 kontinendil asuvate automatiseeritud ja robotiseeritud tehaste ja pikaajalise kogemuse tõttu suudab Delta toiteplokk on tippkvaliteediga, parima hinna juures suurtel ja väga suurte tellimustel. See muudab Delta kõrgelthinnatud toiteplokkide tarnijaks eriti masinaehitajate seas, kellel iga ostudelt säästetud sent tähendab samasuurt lisa kasumile.

Talitlevad laias töötemperatuurivahemikus -20 ° C kuni + 75 ° C

Kõigi Delta 28 seeria toiteplokid on ülimalt töökindlad energiasäästlikud kompaktsed pliivabad tooted, mis vähendavad tegevuskulusid ja säästavad keskkonda. Sõltuvalt rakendusest saab valida vastupidava ja kompaktse plast- või metallkestaga toiteploki. Need hõlpsasti paigaldatavad laia toitepinge vahemikuga (enamasti 85 – 264 V AC /  125-375 V DC; 3 x 320 – 600 V AC /  450-800 V DC) toiteallikad vastavad RoHS-direktiivi ja ökodisaini direktiivi nõuetele, on kompaktsed, nägusad ja lihtsalt kasutatavad. Delta tooted on tuntud oma pika säilitusaja poolest ja on turvalised, stabiilsed, ülimalt töökindlad, tõhusa ülekoormuse-, ülepinge- ja termokaitsegaDelta toiteplokid suudavad kindlalt talitleda laias töötemperatuurivahemikus -20 ° C kuni + 75 ° C (sõltuvalt seeriast). Delta toiteallikaid kasutatakse peaaegu igas tööstusharus lauaarvutite, serverite, arvutivõrkude, tööstusautomaatika, meditsiini ja muudes kriitilistes rakendustes.

Delta tööstusautomaatika ja tehnoloogiliste protsesside rakenduste toiteplokid CliQ, CliQ II, CliQ III, CliQ M, CliQ VA, Lyte, Chrome, MEB, MEP, MEU, PMC, PMT, PMT2, PMF, PMU, Sync, PJH ja PJU seeriatest on loodud taluma karmi tööstuskeskkonda. Levinumad 35 mm DIN-lati kinnitusega on CliQ M, CliQ VA seeriad. Mõnedel Delta DIN-lati toiteallikatel on sellised funktsioonid, nagu käivitamine temperatuuril -40 ° C, suurendatud käivitusvool (power boost) (CliQ M ja CliQ VA), releeväljund või nutikas jälgimisfunktsioon (CliQ VA) nõudlikele rakendustele. Suurendatud käivitusvooluga toiteplokid sobivad suurematele süsteemidele, milles on palju erinevaid korraga käivituvaid või suure sisendmahtuvusega seadmeid. Selline toiteallikas võib anda näiteks 5 sekundi jooksul 2kordset nimivoolu. Tavaline toiteplokk tuleks sellises rakenduses valida 2 korda võimsam, mis oleks kallim ja kogukam.

Klientide lemmik

Energiatehnika masinatootjatest klientide lemmikuteks on kujunenud CLIQ, PMT ja Chrome seeria toiteplokid. Mingit muret nendega olnud ei ole. Pandi paika ja unustati. Töötavad sama kaua kui seade ise või ka pärast seda mõnes muus seadmes.

Hooneautomaatika muudab meie elu mugavaks – võib kasvõi teiselt poolt maakera nutitelefonist vaadata, mis majas toimub, uksi avada ja sulgeda, kütet või valgustust juhtida. Eskalaatorid ja liftid sõidutavad meid vaevata kasvõi pilvelõhkuja tippu. Ka Internetti ühendatud seadmeid on nn tarkades majas palju ja need kõik vajavad toidet. Mõnede, nt IT serverite toide ei tohi kunagi katkeda. Suur hulk impulsstoiteplokke võiks tekitada probleeme süsteemide töös, mis pole ette nähtud tugevate häiringutega keskkonnale. Seetõttu tuleb kasutada avalike hoonete ja olme nõuetele vastavaid toiteplokke. Tarkade hoonete, liftide, eskalaatorite, andmekeskuste, kütte-, ventilatsiooni- ja õhukonditsioneeride seadmetes (HVAC) kasutamiseks sobivad CliQ, CliQ II, CliQ III, CliQ M, CliQ VA, Chrome, Lyte ja Sync seeriate toiteplokid.

Avalikes hoonetes

Avalikes ja kõrghoonetes kehtivad kõrgemate õnnetusriskide tõttu suhteliselt rangemad ohutusnõuded kõigile elektriseadmetele, eriti aga evakuatsiooniteede, automaatsete uste, automaatse tulekahjusignalisatsiooni jmt süsteemides kasutatavatele kaablitele, toiteallikatele jt elektriseadmetele.

Kaubanduskeskuste automaatsete uste, müügiautomaatide, pakirobotite ja pangaautomaatide toiteks sobivad PMC, PMT, PMH, PMF, PMU, PJ, PJB, PJH, PJL, PJT ja PJU seeriate toiteplokid.

Kui satume haiglasse operatsioonile või läheme perearsti juurde, siis me kindlasti ei soovi endaga ühendatud meditsiiniseadmelt, nt EKG, dialüüsi-, narkoosi- või röntgeniaparaadilt ega ka elektriliselt haiglavoodilt eluohtlikku elektrilööki saada. Selle vältimiseks on meditsiini elektriseadmetele kehtestatud tavaoludest oluliselt rangemad nõuded isolatsioonitakistuse ja lekkevoolu osas. Lisaks tuleb elektrilisi meditsiiniseadmeid nõuetekohaselt testida perioodiliselt ning pärast remonti. Haiglate jt meditsiiniasutuste meditsiiniseadmetesse sobivad MDS, MEA, MEB, MEF, MEP ja MEU seeriate toiteplokid, mis täidavad meditsiini toiteplokkidele kehtestatud ohutusnõuded.

Elektrienergiaga varustamine on elutähtis teenus. Energiaseadmed on lisaks sellele kallid, töötavad sageli karmides välitingimustes ning kuuluvad elektrivõrgu ja kindlustuse nõuete tõttu sertifitseerimisele. Taastuvenergeetika päikese- ja tuuleelektrijaamade rakenduste toiteks sobivad CliQ II, CliQ M, Chrome, PJH, PMC, PMH, PMT2 ja Sync seeriate toiteplokid, millel on elektroenergeetika rakendustes nõutavad tehnilised omadused ja sertifikaadid.

Leedvalgustite pika eluea potentsiaali täielikuks kasutamiseks on eriti tähtis, et valgusti pinge ja vool oleksid stabiliseeritud, see ei sõltuks toitepingest, temperatuurist, koormuse muutusest ega millestki muust. Leedvalgustitele sobivad LNE, LNV, PJL ja leedreklaamidele ja -siltidele PMC, PMT, PMF ja PMR seeriate toiteplokid.

Erinevad tööstused

Nafta- ja gaasitööstuse riskid on seotud plahvatusohuga ning korrosiooniga. Selleks tuleb tagada, et toiteploki ühegi osa temperatuur ei ületaks piirväärtust ega ei tekiks sädet. Trükkplaadikoostetel peab olema nõuetekohane kaitsekate, mis kaitseb tavalise tolmu ja keemiliste saasteainete eest.

Nafta- ja gaasitööstusele, kütusetanklatesse ja naftatöötlemistehastesse sobivad CliQ, CliQ II, CliQ M seeriate toiteplokid. Nende toiteplokkide seeriate osa mudelitel on plahvatusohtlike asukohtade ATEX I, Div 2 tüübikinnitus.

Merenduse ohutusnõuded elektriseadmetele on oluliselt karmimad kui kuival maal, kuna elektrilöök soolases merevees tähendab inimesele isegi madalpingel kindlat surma. Kõrgendatud ohutusnõuete keskkonnast tulenevateks põhjusteks on pidevalt kõrge õhuniiskus, udu, voolujuhtiva soolase merevee pritsmed ning suure ulatusega temperatuurimuutused. Merenduse ja avamere rakendustele sobivad CliQ M seeria toiteplokid. Nende trükkplaadikoostetel on merenduse nõuete kohane kaitsekate, mis kaitseb kondensatsiooni, juhtiva soolatolmu jm saasteainete eest. Selle seeria toiteplokkidel on DNV GL ja ABS merenduse rakenduste sertifikaadid.

Delta toodab erinevate ümbristega toiteplokkide seeriaid infotehnoloogiale, tööstusele ja meditsiinile – eraldiseisvaid võrguadaptereid, toiteplokke paigaldamiseks DIN liistule ja paneelile, ning ümbriseta toiteplokke seadmesse integreerimiseks. Toodetakse ka valgustite toiteplokke, konfigureeritavaid, liiasusega (redundantseid) ning katkematu toite UPS toiteplokke ning mooduleid. Deltaleidub toiteplokke ka kõige nõudlikumale kliendile. Need on konfigureeritavad, diagnostika ja veamäluga ning näitavad isegi toiteploki kriitiliste osade, nagu kondensaatorite ja jõutransistoride, allesjäänud ressurssi tundides. Kui sobiva ümbrisega või hinnaga toiteplokki ei leia, saab valida lahtiste, ümbriseta toiteplokkide hulgast.

Iga elektroonikahuviline teab, et mõni impulsstoiteplokk võib anda raadiohäireid ja segada nt helivõimendi, raadio või arvutivõrgu tööd. Toiteplokkide elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) tasemed näitavad raadiohäiringute ja juhtivuslike häiringute tugevust sisend- ja väljundpingetes. A-klassi EMC tasemega toiteplokid on ette nähtud kasutamiseks äri- ja tööstuskeskkondadesB-klassi EMC tasemega toiteplokid on ette nähtud kasutamiseks olme keskkondades, kus lubatavad häiringud ja nõuded häiringukindlusele on nõrgemad. Delta toodab nii A- kui B-klassi toiteplokke. Kui toiteplokki on kavas kasutada heliseadme vm tundliku analoog-mõõteahela toiteks, tuleks valida B-klassi toiteplokk, kasutada lisafiltrit või lineaarset toiteallikat.

Tugevasti moonutatud vool

Primaarpoolsete impulsstoiteplokkide toitepinge esmalt alaldatakse dioodalaldiga. Seejärel pinge silutakse LC-madalpääsfiltriga ning muudetakse kõrgsageduslikuks vahelduvpingeks, mis ferriitsüdamikuga trafo abil muundatakse vajaliku suurusega, enamasti võrgupingest madalamaks pingeks, mis alaldatakse kiirete dioodidega ja silutakse nt 24 V alalispingeks. Mahtuvusliku koormusega dioodalaldi tarbitav vool ei ole loomulikult siinuselise kujuga, vaid tugevasti moonutatud – lühikeste ja suure väärtusega laadimisvoolu impulssidega. Sellised lühikesed ja järsud vooluimpulsid ei ole soovitavad ega ka lubatud, kuna tekitavad elektrivõrgus pingekvaliteedi probleeme ja lubamatuid võnkumisi. Vooluimpulsside hajutamiseks kasutatakse toiteplokis võrguvoolu filtrit või võimsusteguri kompensaatorit, mis tagab sisendvoolu siinusfunktsioonile sarnase kuju. Delta toiteplokkide võrguvoolu kuju vastab enamuses riikides kehtestatud normidele, ei riku toitepinget, ei karda häireid ega häiri teisi seadmeid. Võimsamatel CLIQ, Sync ja PMC seeria toiteplokkidel on manustatud võimsusteguri kompensaator (PFC).

IEC klassid

Sarnaselt muude elektriseadmetega jagunevad ka toiteplokid IEC klassidesse. Klass I on kaitsemaanduskontaktiga, klass II tugevdatud isolatsiooniga ja kaitsemaanduskontaktita, klass III ohutu väikepingeline (SELV) toiteplokk. Toiteploki klass peab vastama elektriseadme klassile ja vastupidi. See tähendab, et toiteplokist võib sõltuda elektriseadme klass. Klassi II seadet ei tohi toita I klassi toiteplokist, kuna tekivad juhtivuslikud häiringud. Klassi I seadet võib mõnel juhul toita klassi II toiteplokist, tagades seadme nõutava kaitsemaanduse.

Toiteplokkide võimsusklassid USA NEC (National Electrical Code) alusel. LPS (limited power source) 1. klassi kuuluvad signalisatsiooni- ja kaugjuhtimis- ning piiratud võimsusega ahelad. Klassi 1 piiratud võimsusega ahela toitepinge ei tohi üldjuhul ületada 30 V ja toiteploki automaatne võimsuspiirang kuni 1000 VA. Sellest toidetavat elektriskeemi osa nimetatakse 1. klassi piiratud võimsusega ahelaks.  Teise klassi toiteploki automaatne võimsuspiirang ülekoormusel, lühisel vm ei tohi ületada 100 VA taset. 2. klassi automaatse võimsuspiiranguga toiteploki pinge võib olla kuni 150 V AC/DC. Välise liigvoolukaitsega võib pinge olla kuni 30 VAC või 60 V DC. Sellest toidetav 2. klassi elektriahel loetakse elektri- ja tuleohutuks. 3. klassi automaatse võimsuspiiranguga toiteploki väljundpinge võib olla kuni 100 V AC/DC. Välise liigvoolukaitsega võib 3. klassi toiteploki pinge olla kuni 150 V AC/DC.

Kõik me soovime pärandada oma lastele loomuliku, puhta ja elamisväärse turvalise keskkonna. Selleks, et tagada toodetavate ja müüdavate toodete minimaalne energia- ja materjalikulu, on EL kehtestanud rea direktiive, mis on liimesriikidele ja kõigile ettevõtetele kohustuslikud. Sarnaseid nõudeid on kehtestatud ka paljudes teistes riikides. EL Ökodisaini direktiivi määrusega  (EL) 2019/1782 sätestati kuni 250 W toiteplokkide – määruses välistoiteallikate – tühijooksuvõimsuse piirangud 0,1 W nimivõimsusel alla 50W ja üle selle 0,21 W. Samuti on ette antud kasutegurid erineval koormusel. Need on väga karmid tehnilised nõuded, mille täitmine nõuab toiteploki skeemi, iga komponendi ja režiimi hoolikat valikut.

Delta soodsa hinnaga toiteplokkide kvaliteet on suurepärane

Delta soodsa hinnaga toiteplokkide kvaliteet on suurepärane – meil pole olnud ühtegi garantiijuhtumit Delta toiteplokkidega, mida alates 2009. aastast on Eestis müüdud ja kasutatud. Delta toiteplokkide keskmine aeg vea tekkimiseni (MTTF) kuni 700 000 tundi (olenevalt seeriast), mis vastab u 80 aastale. Neid võib muretult kasutada, kuna Delta ülemaailmne garantii tagab garantiijuhtumil kiire asendamise mistahes riigis. Delta toiteplokkidel on olemas ka kõik vajalikud CE, EAC, RCM, TÜV ja UL sertifikaadid kasutamiseks enamuses maailma riikides. Toiteplokkide sertifikaadid nagu ka kataloogi valikutabelitega saab alla laadida Delta kodulehelt Download Center’st.

Üldise elutarkuse järgi võiks soovitada, et esimene soodsaim valik ei pruugi olla õige valik ka toiteploki puhul, kuna variante on väga palju ja õigeks valikuks on vaja head ülevaadet omadustest ning tehnilistest nõuetest. Sobiv toiteplokk säästab paljudest muredest, aitab kergelt läbi sertifitseerimise ning tagab kliendi rahulolu Sinu tootega.

Energiatehnika OÜ on Delta Electronics ainus volitatud süsteemiintegraator Eestis. Meie tunneme oma toodet. Võta ühendust, küsi nõu ja uuri oma võimalusi.