Artiklid

Mida arvestada multimeetri valikul?

Mida arvestada multimeetri valikul?

Numbrikohad multimeetri ekraanil - Mida arvestada multimeetri valikul?
Numbrikohad multimeetri ekraanil .

Numbrikohtade arv:
See arv näitab, mitut mõõtetulemuse numbrit multimeetri ekraanil saab kuvada.

Näide: Pildiloleval digitaalsel multimeetril on 4½ numbrikohta 12,000 erineva võimaliku näiduga. Neli täis-numbrikohta kuvatakse ekraanil numbritega 0 kuni 9, peale nende on veel üks lisa-numbrikoht (antud juhul 1) koos märgiga (negatiivse väärtuse korral).Väärtusel 11,999 (nt 11,999 V) toimub automaatne ümberlülitamine järgmisele, kõrgemale mõõtepiirkonnale (100 V).

 

 

 

Keskväärtust (TRMS) näitavad digitaalsed multimeetrid

Vahelduvpinge ja vahelduvvoolu mõõtmiste korral saadakse keskväärtust mõõtvate multimeetritega täpne tulemus üksnes puhtakujulise siinussignaali olemasolul. Tänapäeva nõudmisi arvestades pole see sageli enam ajakohane. Isegi elektroonilised madalpingetrafod väljastavad äärmiselt moonutatud siinussignaali ning sel juhul kuvavad keskväärtus-multimeetrid kas täiesti vale tulemuse, või ei kuva üldse midagi. Just sel põhjusel tuleks valida vahelduvpingete ja -voolude mõõtmisteks tegelikku efektiivväärtust ehk ruutkeskväärtust (TRMS) mõõtvad digitaalsed multimeetrid.

Mida näitavad kasutuskategooriad?

Juhendid multimeetrite kasutustingimuste kohta on toodud kasutusjuhendis ning trükitud ka otse seadmele (multimeetrile). Tuleb kinni pidada maksimaalsetest lubatud pinge väärtustest erinevates kasutuskategooriates.

Fotol näidatud, kus kasutada erinevate kategooriate multimeetreid
Fotol näidatud, kus kasutada erinevate kategooriate multimeetreid

CAT I
Mõõtmised elektriahelates, mis pole otseselt ühendatud toitevõrku, nt patareid jms.

CAT II
Mõõtmised elektriahelates, mis on pistikute kaudu otseselt ühendatud madalpingevõrku, nt majapidamiste, kontorite ja laboratooriumite seadmed ja tarvitid.

CAT III
Mõõtmised hoone elektripaigaldistes: kohtkindlad tarvitid, jaotuskeskuse klemmid, jaotuskeskusesse püsivalt ühendatud seadmed.

CAT IV
Mõõtetööd madalpingevõrkudes ja hoone toitesisendis, nt elektriarvestid, võrguklemmid, esmased liigpingekaitse seadmed.

Pildilolevat multimeetrit võib kasutada kategooria CAT III töödel pingetel kuni 1000 V ja kategooria CAT IV töödel pingetel kuni 600 V.

Multimeeter CAT IV
Multimeeter CAT IV

Lubatud piirhälve (mõõtmistäpsus)

Lubatud piirhälve määrab antud kindlatel tingimustel esineva suurima lubatud erinevuse tegelikust väärtusest. See hälve väljendatakse tavaliselt protsentides.

Näide: Tegelik väärtus 100 V võidakse lubatud piirhälbe ±1 % korral kuvada vahemikus 99.0 kuni 101.0 V. Kui aga lubatud piirhälve on antud kombineeritud hälbe kujul: ±1% ±2 (arv, väikseima kümnendkoha ühikut), siis arvutatakse võimalikku näiduvahemikku järgmiselt: vahemiku alumise piiri leidmiseks leitakse 1% näidust, lahutatakse see tegelikust väärtusest (100 V) ning lahutatakse seejärel ka 2 väikseima kümnendkoha ühikut; ülemise piiri leidmiseks liidetakse tegelikule väärtusele 1% sellest ning lisaks veel ka 2 väikseima kümnendkoha ühikut. Seega võib näit antud juhul olla vahemikus 98.8 kuni 101.2 V.

Alalispinge mõõtepiirkond 10 mV … 1000 V
Alalispinge mõõtetulemuse lubatud piirhälve voltides ±0,05 % mõõtetulemusest ±3 ühikut
Vahelduvpinge mõõtepiirkond 10 mV … 1000 V
Vahelduvpinge mõõtetulemuse lubatud piirhälve voltides ±0,5 % mõõtetulemusest ±9 ühikut
Pinge efektiivväärtuse mõõtmine (TRMS) Vahelduvpinge (AC) või vahelduvpinge ja alaliskomponent (AC+DC)
Alalisvoolu mõõtmine Alalisvoolu (halli efektiga) voolutangidega
Vahelduvvoolu mõõtmine Voolutangidega
Voolu efektiivväärtuse mõõtmine (TRMS) Vahelduvpinge (AC) või vahelduvpinge ja alaliskomponent (AC+DC)
Takistuse mõõtmine 0,01 oomi … 40 megaoomi
Lubatud piirhälve takistuse mõõtmisel ± 0,2 % mõõtetulemusest ± 5 ühikut

Digitaalsed multimeetrid, mis mõõdavad tegelikku efektiivväärtust määratud sagedusribas:

Ribalaiuse arvestamine - Mida arvestada multimeetri valikul?
Ribalaiuse arvestamine

Pinge- ja voolumõõtmistel mõõdavad ja kuvavad sellised multimeetrid õigeid tulemusi nii siinuseliste kui ka mittesiinuseliste signaalide korral. Ribalaiuse arvestamine on siin sama oluline kui tegelik efektiivväärtus (TRMS). Signaali sagedusriba on oluline, kui mõõdetakse vahelduvpinget või –voolu. Näiteks juhul, kui mõõdetakse madalpingelist halogeenvalgustite trafot, on nõutav multimeeter ribalaiusega üle 24 kHz

 

Üle 10 A voolude mõõtmine

Ampertangid multimeetrile - Mida arvestada multimeetri valikul?
Ampertangid multimeetrile

Kas tuleb sageli mõõta voolusid, mis ületavad digitaalse multimeetri mõõtepiirkonna või mõõta voolu kaablites, mida pole võimalik lahti ühendada? Sel juhul tuleb vooluandurid (pildil) sulgeda ümber kaabli nii, et need on kaabliga 90° nurga all, tagamaks suurimat võimalikku mõõtetäpsust.

 

 

Vooluandur kui voolutrafo sobib üksnes vahelduvvoolu mõõtmiseks.

Hall’i efektiga vooluandur sobib nii alalis- kui vahelduvvoolu mõõtmiseks:
Oluline! Nendel vooluanduritel on pingeväljund (vastavalt ülekandetegurile volti ampri kohta). Seetõttu tuleb funktsioonivalija seada asendisse VAC+DC! Sobiva ülekandeteguri, näiteks 1:1000 (1 volt 1000 ampri kohta), saab valida seadistusmenüüst ning mõõdetav voolutugevus arvutatakse automaatselt ja kuvatakse multimeetri ekraanile.

Tekkis küsimusi? Võta ühendust:

    Nimi*

    E-mail*

    Sisu

    Share this post