Servoajamite kasutamine lihtsustab oluliselt masinate mehhaanikat. Delta servoajamid ja –mootorid tõstavad seadmete ja tööpinkide tootlikkust, täpsust ning ressursisäästlikkus. Servosüsteemid võimaldavad seadmete eriti täpset asendi-, kiiruse või pöördemomendi juhtimist.

Sinu valikutele vastavaid tooteid ei leidu.