Artiklid

Kas laseme heal kriisil raisku minna?

Kas laseme heal kriisil raisku minna?

Head uudised – oleme sügava koroona- ja majanduskriisi põhjas. Ehk enam väga palju hullemaks ei saa minna. Kui meil seda sõnnikut on jalaga segada (kasutades Lennart Mere kuulsat tsitaati), siis mis sellega teha? Kas laseme heal kriisil raisku minna?

Jüri Jolleri arvates oleme sügava koroona- ja majanduskriisi põhjas.

 

Elu pärast taudi

muutub teistsuguseks mitmes mõttes. Vaktsiin on tulekul, küllap see teeb oma töö – koroonaviirus taandub pikkamööda ja majandus taastub aastatega. Tulevad kindlasti mingid muutused, millest meil juba aimu on. Nn. digipööre arvatavasti jätkub ja äritegevus siirdub üha rohkem internetti. Laialdasest automatiseerimisest pole pääsu. Teine oluline muutus on rohepööre, mis on seotud  kliimamuutustega ja toob tõenäoliselt kaasa fossiilkütuste, nendest toodetud energia ja sisepõlemismootoriga sõidukite täiendava maksustamise. Alternatiivsete loodussäästlike ja soodsate energiaallikate ja -salvestite arendus on kuumad teemad, millele saab ka toetusi taotleda. Järgmise aasta juulist peavad enamus müüdavad 3faasilised vahelduvvoolu elektrimootorid alates 120 vatisest nimivõimsusest olema energiatõhususklassiga IE2 ja alates 750 vatist IE3. 2023. aastal rakenduvad täiendavad tõhususnõuded elektrimootoritele ja sagedusmuunduritele. Uued energiasäästu nõuded hakkavad järgmise aasta septembrist kehtima ka valgusallikatele. Põlevkivienergeetika senisel kujul on  minevik. Võimalikud on muutused rahanduses ja panganduses, kuhu kriisi varing pole veel jõudnud. Ehk ei jõuagi? Suured EL jt toetused tekitavad inflatsiooni, mis lihtsustab laenude tagasimaksmist. Kes saab, neil on muidugi mõistlik riiklikke toetusi ja sooduslaene kasutada. Loodame, et elu siiski rahuneb ja keerukas rahvusvaheline olukord ei eskaleeru.

 

Tõusuteel on lõksud

Hoolimata Maa ülerahvastatusest ja suurest hulgast töö kaotanud inimestest, on meil siiski puudus teatud erioskustega töötajatest ja isegi lihtsast odavast tööjõust. Natuke abi võib olla uudsetest tööampsudest, mida töötutel lubatakse teha. Vajalikke oskustöölisi tuleb ettevõtetel ise või nt erialaliitude abiga koolitada, kui selliseid inimesi tööjõuturult ei leia. Töötajate lojaalsus töökohale peaks praegusel ajal olema tõusutrendis. Samuti on abiks tööjõuvahenduse internetiplatvormid ja vahendusfirmade kanalid. Kus on piisavalt töömahtu, tuleks kaaluda automatiseerimist ja robotiseerimist, kuna see võib meie palkade juures tulla odavam, kui oskustööliste koolitamine.

 

Jätkuv palgatõus pole ettevõtte kontrolli all. Lahenduseks võiks olla optimeerimine, automatiseerimine, robotiseerimine ning tootearendus, mis aga on kallid ja aeganõudvad. Kui neid pole Sinu ettevõttes siiani vajalikuks peetud, siis tekib küsimus, kas investeeringu tasuvusaeg on mõistlik. Tööoperatsioonide keerukuse skaala on ju lai, alates kindlas asendis eseme võtmisest ja kohaleasetamisest kuni koostööni inimestega muutuvas keskkonnas. Samavõrra lai on ka automatiseerimise või robotiseerimise maksumuse skaala. Üsna lihtne on automatiseerida näiteks kliendihalduse, pakkumiste, tellimuste, arvete, tootmise ja laoga seonduvat. Need on enamusel kindlasti mingis osas tehtud, aga võibolla on teil veel mingi koht, kus inimesel palju aega kulub, nt andmete ühest programmist teise kandmiseks, kontrollimiseks, vigade otsimiseks; mingis tööoperatsioonis, toodete garantiiremondil, toodete ümbertegemisel, seadme probleemide lahendamisel vms. Need probleemsed kohad tunnete ära sinna kulude, kuhjuvate asjade, jäätmete, tellimuste või kaadrivoolavuse järgi. Tasub oma töötajate, tarnijate ja klientidega vestelda ning ühiselt tasuvaid optimeerimise ja automatiseerimise võimalusi otsida.

 

Innovatsioon on lisaks tootele võimalik igas tööjärgus – alates kliendi leidmisest, hoidmisest ja tellimuse saamisest kuni toodete utiliseerimiseni. Tuntud tõde on, et tulemus sõltub kõige rohkem teostusest ning isegi lihtsa toote või teenusega võib väga edukas olla, kui seda saab teilt konkurentidest mugavamalt. Sa ei pea kosmoseraketti, termotuumareaktorit või kvantarvutit leiutama, vaid tuleb leida inimeste igapäevane vajadus või soov, mida teistest paremini rahuldada.

Automatiseerimisel on võimalik noppida esmalt „madalal kasvavaid vilju“

Tootmise automatiseerimisel on võimalik noppida esmalt „madalal kasvavaid vilju“, nt optimeerida või automatiseerida esemete või materjalide siirde- ja paigaldusliikumised, tuvastamise, ettevalmistuse, töötlemise, loendamise, kaalumise, doseerimise, segamise, ühendamise, kontrolli, testimise, protokollimise, pakkimise, ladustamise, väljastamise jmt operatsioonid. Saate teha mõne oma tootmisliini täpsema juhtimise ja tagasisidega tootlikumaks või paremaks, et toodete kvaliteet tõuseks ja praaktoodangut enam ei tuleks, või vähendada jäätmete teket ning energiakulu. Näiteks, moderniseerisime Pipelife Eesti AS-il toruvedajate servoajamite juhtimise. Selle tulemusel toodangu kvaliteet paranes, praaki enam ei teki ja seade peab kauem vastu.

 

Kui Sinu konkurent, kus iganes ta asub, automatiseerib või tuleb välja uudse tootega aga Sina mitte, võib Sinu toodang kallimaks või iganenuks osutuda või Sinu firma tootmisvõimsus ei vea välja tööjõu piiratud saadavuse tõttu. See on tööjõupuuduse lõks. Turuosa kiire laiendamine on võimalik uudse tootega või olulise hinnaeelisega. Tööjõu hinnaeelist meil enam pole. Praegu pakuvad EAS, PRIA, EL fondid jt olulisi toetusi uudsete toodete ja tootmise arendamiseks. EL fondides on peagi avanemas erakordselt suured toetused, mis tuleks koju tuua. Mitmed EASi toetusmeetmed eeldavad koostööd teadus- ja arendusasutuste ning insenerifirmadega, kus töötab volitatud insener. Saame Sind selles aidata ning muidugi ka sisuliselt uudsete seadmete arendamisel ning automatiseerimisel abiks olla.

 

Eeltoodud jt veel selgumata ohtude ja võimaluste osas tuleks ettevõtte visioon, missioon ja strateegia üle vaadata ning läbi mõelda mitu stsenaariumi, mis need Sinu ärile tähendaks. Kui muutused on endiselt väga kiired ja ootamatud, tuleks eesmärkide suunas liikuda edasi katse-eksituse meetodil, otsides „kandvat pinda“ ehk antud hetkel toimivaid äritegevusi. Näiteks võiks vaadata nt Cynefin´i raamistikku, et selgemini mõista, milline olukord antud valdkonnas on ja kuidas selles tegutseda tuleks. Igal juhul tasub praegu kasutada saadaolevaid toote- või tootmise arendamise toetusi. See on kandev pind, et astuda konkurentsis pikem samm ettepoole. See võib olla Sinu võimalus ja tahame Sind selles aidata.

 

Soovin kõigile lugejatele ilusat jõuluaega ning rõõmsat aastavahetust pereringis. Ja muidugi, soovin viljakat mõttetööd omaette, kolleegide ja äripartneritega, et kujundada Sinu tee suurele edule.

 

Jüri Joller

 

Energiatehnika OÜ juhataja

D.Sc, volitatud elektriinsener 8

Share this post