Artiklid

Energiatehnika OÜ viib läbi täiskasvanute tööalaseid täiendkoolitusi

Keerukate automaatikaseadmete ja elektriajamite projekteerimine, häälestamine ja kasutusele võtmine peab toimuma võimalikult kiiresti, vältides tootmisseisakuid. Tipptehnoloogia iseseisev tundmaõppimine on enamasti liiga aeganõudev. Arvestades spetsialistide vähesust ning hõivatust, on otstarbekas neid täiendkoolitada levinumate seadmete osas.

Energiatehnika OÜ viib läbi praktilise kallakuga täiskasvanute täiendkoolitusi oma põhitarnijate elektriajamite, tööstusautomaatika ja mõõteriistade alal erineva taseme spetsialistidele.

20 märtsil 2018. a. on kavas ühepäevane koolitus Tallinnas

  • Lenze elektriajamite 8400motec, i500, Smart motor valik ja kasutamine (1 päev)

Koolituse läbinu oskab neid seadmeid valida, kasutada ja seadistada.

 

Share this post