Väike-Männiku 3, 11216 Tallinn
+372 655 1312
info@energiatehnika.ee

Patendiuuring

Miks on toote patenteerimine vajalik?

Globaalne konkurents ja tehnoloogiline võidujooks nõuavad tootjatelt eesliinile jõudmiseks pidevat toote- ja tehnoloogiaarendust, mis on seotud intellektuaalse omandiga (IO). IO kaitseks on 2 põhilist teed – salastamine või patenteerimine ehk toote, meetodi, kasuliku mudeli või tööstusnäidise kaitsmine patendiga maades, kus toodet või litsentsi müüa kavatsetakse.

Kogu maailmas avaldatud patentide arv ületab juba sadat miljonit, suurenedes praegu WIPO andmetel u 3 miljoni võrra aastas. Neist u 1 miljon patenditaotlust aastas esitatakse ainuüksi Hiinas, u teine miljon taotlust esitatakse kokku USAst ja Jaapanist. Patenteerimise tempo kasvab jätkuvalt. Suurfirmad ümbritsevad oma tooted „patendihekkidega“, millest läbi tungimine võib olla keeruline, eriti kui ei ole oma kaitstud patente lähedases valdkonnas.

Mida on vaja toote patenteerimiseks?

Patendi saamiseks peab toode või meetod enamikus maades olema maailmas uudne vähemalt mingis osas. Leiutist või uudset lahendust tuleks enne kaitsmist põhjalikult uurida eelnevalt avaldatud patentide, tootekirjelduste, interneti lehekülgede ja erialase kirjanduse põhjal. Patendiuuringuks on vaja uuest lahendusest ja avaldatud taotlustest põhjalikult aru saada, et sarnaste patentide arvu, töö mahtu ka kestust piirata.

Kuidas me saame teid aidata?

Näiteks arvate, et olete leiutanud uudse elektri- või automaatikaseadme, aine, tehnoloogia või meetodi, võime kontrollida, kas leiutis tegelikult tõesti toimib nii, nagu arvate ja kas see on vähemalt mingis osas uudne. Samuti võivad kliendid vajada nõustamist patendivaidlustel.

  • Uurime põhjalikult leitud patente.
  • Leiame põhjalikult erialast kirjandust, et leida leiutise või lahenduse erinevuse olemasolevatest.
  • Leitud info põhjal püüame leida toote uued võimalikud lahendused, võimalikud esinevad probleemid.
  • Täiendavad nõuanded tootearenduseks.
  • Soovi korral sõlmime konfidentsiaalsuslepingu.

Kliendi IO jm info konfidentsiaalsus on Energiatehnika OÜs vaikimisi tagatud. 

Energiatehnika OÜ-l on patenteerimise kogemused ja saame klienti tõhusalt aidata patendinõudluste, graafilise materjali ja patenditaotluse koostamisel. Esialgse info läbitöötamise järel kasutame eelistatult patendibüroo Turvaja OÜ patendivolinike abi, kellega oleme korduvalt koostööd teinud patentide, kasulike mudelite ja kaubamärkide kaitsmisel.

Võtke meiega julgesti ühendust, jätke oma kontaktandmed ja kirjeldage lühidalt üksikasju avamata oma seadet, meetodit või ainet ning oma vajadusi (testimine, patendiuuring, -vaidlus vm).