Väike-Männiku 3, 11216 Tallinn
+372 655 1312
info@energiatehnika.ee

Volitatud elektriinseneri konsultatsioon ja ekspertiis

Kes on volitatud elektriinsener?

Volitatud elektriinsener on kutsestandardi järgi laiaulatuslike kogemustega tippspetsialist, kes rakendab inseneriteadmisi, mõistmist ning võimeid olemasolevate tootmistehnoloogiate käigus hoidmiseks ja täiustamiseks või uute teadmiste ja tehnoloogiate loomiseks.

Volitatud insener:

 • annab eksperthinnanguid keerukatele projektidele ja töödele
 • lahendab keerulisi tehnoloogilisi probleeme
 • kohustub täitma insenerieetika koodeksit, mis esitab kutsega insenerile kõrgeimad nõudmised töö kvaliteedi, lubaduste täitmise, erapooletuse, kohase tasu, kvalifikatsiooni pideva täiendamise, ühiskondliku vastutuse jne osas
 • on sügavalt oma erialale pühendunud oma ala parimad meistrid, keda võib usaldada.

Kuidas Energiatehnika insenerid saavad teid aidata?

Energiatehnika OÜs töötab kaks volitatud elektriinseneri – Jüri Joller (tase 8) ja Sixten Sepp (tase 6) –, kes on spetsialiseerunud elektriautomaatikale ja tarbija elektripaigaldiste erialale.

Ka teised Energiatehnika OÜ spetsialistid järgivad samu insenerieetika põhimõtteid. Meil on rikkalik kogemuste pagas sadadest veerandsajandi jooksul teostatud projektidest, suur teaduslik-tehnilise kirjanduse ja standardite kogu.

Energiatehnika OÜ volitatud insenerid saavad teid aidata, kui vajate abi, juhendamist või spetsialisti nõuannet näiteks

 • elektrimootorite, sagedusmuundurite, reduktorite ja jõuülekannete arvutustel, valikul, paigaldusel, käikulaskmisel või probleemide lahendamisel;
 • servomootorite, servoinverterite, samm-mootorite, draivide, planetaarreduktorite koormuste ja liikumiste arvutustel ja valikul, servokontrollerite seadistamisel ja juhtkontrollerite programmeerimisel;
 • elektertranspordivahendite veoajamite, toiteseadmete, akude, automaatika- ja kaitseseadmete jmt valikul, projekteerimisel, käikulaskmisel või probleemide lahendamisel;
 • elektrivarustuse probleemide, nt maandusprobleemide, lekke- või uitvoolude, isolatsiooniprobleemide, ülemäärase elektrikulu, korrosiooni vmt põhjuste uurimisel ja kõrvaldamisel;
 • elektri-, elektroonika või elektriseadme häiringu, tõrke, rikke või avarii põhjuste selgitamisel ja kõrvaldamisel;
 • pikse, staatilise elektri, juhis levivate või raadiohäiringute kõrvaldamisel, häirefiltrite või mootorifiltrite arvutusel ja valikul;
 • uudse elektri- või elektroonikaseadme, jõupooljuhtmuunduri või masina väljatöötamisel
 • õigete standardite või patentide väljaotsimisel ja uurimisel;
 • elektri- või elektroonikaskeemide arvutustes või modelleerimisel;
 • elektromagnetite, trafode, induktiivpoolide arvutusel ja valikul;
 • energiasalvestite, nt akude ja ülikondensaatorite arvutustel, valikul ja probleemide lahendamisel;
 • elektri väiketootmislahenduse valikul, probleemide lahendamisel või häälestamisel;
 • seadme riskihindamisel, ohutuse või töökindluse arvutustes;
 • seadmete tüübitestimise või töökindluse testmetoodika ja automaatsete testrite valikul või väljatöötamisel;
 • masinate, elektriseadmete ja robotite ohutusahelate, ohutuspiirete, ohutusreleede, ohutusandurite, hädaseiskamisahelate valikul, projekteerimisel ja käikuandmisel;
 • elektriseadmete perioodiliste või rutiinsete tootmiskatsete korraldamisel ja sobiva testseadmestiku valikul.

Võtke meiega julgesti ühendust, jätke oma kontaktandmed ja kirjeldage lühidalt oma vajadusi. Võite ka meile helistada telefonil +372 655 1312.