ENERGIATEHNIKA OÜ

Inseneribüroo

X
12.06.2017 12.06.2017

Servomootori ja planetaarreduktori omavaheline kokkusobitamine on sageli keerukas, nõudes väga täpselt projekteeritud ja valmistatud ühendusääriku hoolikat paigaldamist, et mitte vigastada mootori või reduktori laagreid ja saada kaela garantiiprobleeme. Erinevate standardite alusel toodetud mootoreid ja reduktoreid ei õnnestugi vahel mõistlikult kokku sobitada.

12.06.2017 12.06.2017

 

Delta Electronics juhib oma klientide tähelepanu, et VFD-M seeria sagedusmuundurite import Euroopasse on juba lõpetatud ning VFD-M ja VFD-B tootmine lõpetatakse täielikult 2018. a lõpuks.

08.06.2017 08.06.2017

 

Vanematel energeetikutel on veel meeles nõukogude aeg, mil elektri tarbimist piirati elektritarbimise režiimidega. Raadiost teatati näiteks, et täna kl 12-16 kehtib 25. elektritarbimise režiim ja võimsust tuli piirata. Kilovatt-tund maksis siis u 3 kopikat ja elektri kulu ei huvitanud eriti kedagi.

08.06.2017 08.06.2017

European Spallation Source ehk ESS (spallation – materjali osakeste eraldumine kehast kokkupõrke või stressi tõttu) on Rootsis ehitatav prootonikiirendi, millest saab tähtis uurimisobjekt teadlastele ja ka tööstusinseneridele. Kuna tegu on mahuka ja uuendusliku teadustööga, panustab kiirendi projekti üle 40 koostööpartneri kogu maailmast. Üks nendest on Tallinna Tehnikaülikool, kellelt Energiatehnika OÜ sai ülesande koostada prootonikiirendi jaoks impulsstrafo toiteallika ja testseadme projekt.

23.05.2017 23.05.2017

 

Klientidele vajaliku kompetentsi, tarnekiiruse, sobiva hinna, antud lubaduste ja eesmärkide täitmise tagamiseks peab ettevõtte juhtimine töötama laitmatult. Selle tagamiseks oleme välja töötanud ja juurutanud standardi ISO 9001 kohase juhtimissüsteemi, mida täiustatakse ja auditeeritakse kavakohaselt. Sertifitseerija AS Metrosert on Eesti Vabariigi metroloogia keskasutus ja suurim rahvuslik sertifitseerija. Metrosert on sertifitseerinud sadu ettevõtteid ja nende akrediteering on tunnustatud Euroopa Liidus ja ka väljaspool seda.

23.05.2017 23.05.2017

 

Eelmisel nädalal saatsime uudiskirjaga klientidele tagasiside küsimustiku. Teame, et rahulolematul kliendil võib olla meie jaoks kuldaväärt infot, mida saaksime teha paremini või hoopis teisiti. Ja nii selguski tõsiasi...

08.05.2017 08.05.2017

Kõigil on kiire, sest konkurents on halastamatu. Pakkumise protsessis läheb kaotsi üsna palju aega, sest on vaja täpsustada mitmeid küsimusi. Korduvad e-mailid ja telefonikõned nõuavad veelgi kallist aega. Tootmisseisaku kulud kasvavad mühinal, tulu aga ei saa. Kaubaautod ja kliendid ootavad kärsitult kaupa. Tellimisel eksida ei tohi, siis algaks kõik uuesti ja kahjud kuhjuvad...

25.04.2017 25.04.2017

Delta Electronics esitles hiljuti uut digitaalsete rõhuandurite DPB seeriat, mis on DPA seeria edasiarendus.

14.03.2017 14.03.2017

 

Masin lömastab kontide ragisedes mehhatrooniku kätt, mees otsib hirmust ja valust teadvust kaotamas, võimalust seadme peatamiseks, aga kuna hädaseis-nuppu läheduses pole, siis karjub "Stopp – stopp!". Töökaaslased kuulevad ja jooksevad hädastoppi vajutama. Masin jääb seisma, aga käsi on masina vahel küünarnukini lömastatud. Ehmunud kolleegid tõttavad appi masinat lahti võtma, et käsi välja saada. Saabub kiirabi, pilt kustub...

07.03.2017 07.03.2017

 

Konkurentsivõitluses püsimajäämiseks on tootmise automatiseerimine ja pidev tootearendus möödapääsmatu, et säästa kulusid ja suurendada tootlikkust. Toodetesse tuleb lisada üha enam elektroonikat, interneti- ja nutivõimekust. Ressursid on piiratud ja häid insenere raske leida, arendus nõuab palju aega ja raha, sageli kordades rohkem kui planeeritud. Tuleb otsustada, kas luua või tugevdada oma arendusmeeskonda, kas ja mis etapini võiks abi olla teenusepakkujast. Artiklis antakse ülevaade Energiatehnika OÜ kogemustest ja võimalustest kliente arendustöös aidata.

31.01.2017 31.01.2017

 

Elektrimootorite kiiruse juhtimiseks kasutatavate sagedusmuundurite juhtimissüsteemid on muutunud järjest keerukamateks, kuna masinate automaatjuhtmimine esitab üha uusi nõudeid sagedusmuunduritele, milles kasutatav arvutustehnika võimaldab realiseerida väga keerukaid juhtimisülesandeid. Masinate tootlikkuse ja täpsuse suurendamiseks ning energiakulu vähendamiseks on vaja üha kiiretoimelisemaid ja täpsemaid regulaatoreid. Automaatikavõrkudest ei pääse enam mitte kuidagi üle ega ümber. Sagedusmuundurite keerukuse suurenemine ja võimaluste lisandumine põhjustab aga üha suuremat ajakulu uute lahenduste ja rakenduste seadistamisel.

27.01.2017 27.01.2017

 

Kes ei oleks vaimustunud elektriautodest, kui vaikselt ja võimsalt nad liiguvad! Ei ole kahtlust, et tulevikus näeme Eesti teedel ja tööstuses üha rohkem elektri- ja hübriidsõidukeid, kuna elektriajam on oluliselt säästlikum ja keskkonnasäästlikum kui sisepõlemismootor. Akude osas on samuti oodata kiiremat arengut ja sõiduulatus pikeneb oluliselt.

20.12.2016 20.12.2016

Kas olete tüdinud multimeertri kõrval istudes näitude üles märkimisest? Mõtled, et miks seda ei võiks teha seade automaatselt? Tahaksid näha logitud andmeid laua tagant püsti tõusmata? Professionaalsed logivad multimeetrid on väga kallid? Peaktechil on nendele muredele lahendus.

25.11.2016 25.11.2016

Alates eelmisest aastast nõutakse tulekollete ja korstnate ülevaatust kutsetunnistusega korstnapühkija poolt. Samal ajal on suur osa põlengutest põhjustatud elektrisüsteemi reketest.

08.11.2016 08.11.2016

Juhtmete ühendamisel tekib paratamatult vigu ja nende tuvastamine on aeganõudev ja kallis. Kliendile saadetud vigane seade toob endaga kaasa suured kulutused ja rahulolematu kliendi. Ühendusvigasid aitab täpselt ja kindlalt tuvastada autmaatne juhtmekoostu tester CaTas.

 

07.11.2016 07.11.2016

Kas Teil on suur elektrikulu, millelt võiks säästa? Või soovite hoopis tootmist automatiseerida? Vajate tootearendust, katseid või dokumentatsiooni?

Ootame Teid messile, et arutada Teie vajadusi, tutvustada uusi tooteid ja võimalusi. Teid ootab põnev servo-õnneratas auhindadega, lisaks väärt peaauhind.

26.08.2016 26.08.2016

Delta Electronicx on 2016 aastal Euroopa turule toonud rea uudistooteid. Esimeses artiklis Delta uudistoodetest tutvustame Teile tolmu ja veejugade eest kaitstud ümbrisega sagedus- muundureid. Delta FP2000 seeria IP55 kaitseseadmetega sagedusmuundusite mudelid sobivad kasutamiseks karmides keskkonnatingimustes, kus võivad esineda veejoad või eriti palju tolmu.

26.08.2016 26.08.2016

Eelmisel kuul korraldasime ristsõnamängu, mille peaauhinnaks oli PeakTechi luksmeeter 5065. Saa teada, kes mängu võitis ning mis oli õige vastus ristsõnale.

25.08.2016 25.08.2016

Jätk artiklile  Kas olete valmis oma elektriseadmete kontrolliks? - OSA II. 

Testid tuleb standardikava kohaselt läbi viia IEC 61557 (IEC / EN 62638 lisa A) nõudmistele vastavate mõõteseadmetega. Neid on turul veel raske leida, kuna standardikavandite valmimise jälgimine ning standardimise protsessis osalemine on jõukohane vaid juhtivatele professionaalsete mõõteriistade tootjatele.

20.07.2016 20.07.2016

Jätk Aeg-ajalt tuleb ette olukord, kui on vaja mõõta valgustugevust, kuid ei ole käepärast luksmeetrit. Nüüd on kõigil avanenud võimalus lahendada elektriku ristsõna ja osaleda luksmeetri loosis!

 

19.07.2016 19.07.2016

Jätk artiklile Kas olete valmis oma elektriseadmete kontrolliks? - OSA I.

Elektriseadmete perioodilise ja remondijärgse kontrolli nõue puudutab peamiselt ettevõtteid, kus kasutatakse või  remonditakse elektriseadmeid - kodumasinaid, käsitööriistu, tööstusseadmeid. Nende hulka kuuluvad praktiliselt kõigi tööstusharude, energeetika-, põllumajandus- ja teenindusettevõtted, samuti riigiasutused, omavalitused, kus iganes selliseid elektriseadmeid leidub ja kasutatakse.

13.06.2016 13.06.2016

Energiatehnika OÜ läbis järjekordselt edukalt kvaliteedijuhtimissüsteemi resertifit- seerimisauditi. Sertifikaadi väljastas akrediteeritud asutus Metrosert AS.

13.06.2016 13.06.2016

PeakTech 5220 aitab teil tuvastada peidetud avariijäljed ja kontrollida värvitöö kvaliteeti töökojas.

13.06.2016 13.06.2016

Uute elektriseadmete ohutus on testitud tootja poolt. Seadme kasutamisel ja remondil aga võivad ohutust tagavad osad saada kahjustada ning seade võib muutuda kasutajale ohtlikuks.

10.06.2016 10.06.2016

Reduktorite valmistamisel on kasutatud patenteeritud korrosioonivastast alumiinium- sulamite töötlust, kus hõbeda ioonid anodeeritakse reduktori korpusele.

Mingi sisu ehk...