ENERGIATEHNIKA OÜ

Inseneribüroo

X

 

 

Elektrienergia tootmine erinevatest kombineeritud taastuvenergia allikatest on seotud mitmesuguste probleemidega – liitumine elektrivõrguga, energiasalvestus, generaatorite ja koormuse juhtimine, seadmete kaitsed ja töökindlus, kaughaldus ja -diagnostika –, mille lahendamata ja kliendi kanda jätmine võib muuta suure investeeringu mõttetuks kuluks.

 

Energiatehnika kõrge kvalifikatsiooniga kogenud spetsialistide abiga saab taastuv- energiaseadmete ja tarkvõrgu probleeme ära hoida ja sobivalt lahendada.

 

Muudame tuule ja valguse rahaks Teie taskus!

 

Energiatehnika spetsialistidel on unikaalsed teadmised ja kogemused

 • tarkvõrgu alalis- ja vahelduvvoolu-siiniga struktuuride väljatöötamise ja rakendamise;
 • ülikondensaator-energiasalvestite väljatöötamise ja rakendamise tarkvõrgus;
 • vesinik-kütuseelemendi, vesiniku tootmisseadme ja salvesti rakendusest koos nõutavate turvameetmetega;
 • mikrotuulikute ja fotoelektriliste päikesepaneelide juhtimisseadmete väljatöötamise ja katsetamise;
 • tarkvõrgu reaalajaliste juhtimissüsteemide projekteerimise, ehitamise ja töölerakendamise;
 • tuule-, päikese- ja elektrienergia parameetrite mõõtmise;
 • tarkvõrgu liitumislubade taotlemisest;
 • tarkvõrgu internetiserveri lahenduse, kaugjuhtimise ja -jälgimise ning andmesalvestuse väljatöötamise ja rakendamist.

 

Kliendi kasu

 • Taastuvenergia seadmete ja tarkvõrgu eeluuringud, projektid, seadmestik ja nendega seotud tööde teostus kogenud asjatundjatelt, mistõttu välditakse suurt hulka võimalikke probleeme.
 • Taastuvenergiaseadmed saab tööle optimaalsele režiimile lähedaselt ja võimalikult suure käiduvalmidusega, tagades investeeringu maksimaalse tasuvuse.
 • Selge ülevaade energiatoodangust ja -kvaliteedist, sh üle interneti.

 

Tehtud töid

 • Eesti Maaülikooli teadustööks projekteeritud tarkvõrk, mis koosneb Tehnikamaja katusele paigaldatud 3,5 kW kiirusregulaatoriga elektri-tuulikust, 2,5 kW päikesepatareist; laboris asuvatest energisalvestitest, koormustest, generaatorist, inverteritest jm seadmetest, mis on ühendatud ühtsesse juhtimissüsteemi ja annavad elektrienergiat elektrivõrku. Seadmestiku tööd saab jälgida internetis http://energia.emu.ee
 • TTÜ tarkvõrgu teadusuuringuteks projekteeritud ja ehitatud taastuvenergia seadmestik, mis koosneb vertikaalsest elektrituulikust, suunajaga päikesepatareist, vesinik-kütuseelemendist, vesiniku tootmise ja salvestamise seadmestikust, ülikondensaator-energiasalvestist, akuplokist ning juhtimissüsteemist. Vt. http://microgrid.ene.ttu.ee/

 

Missioon

Aidata klientidel saavutada konkurentsieeliseid:

 • vähendades elektrikulu,
 • tõstes seadmete väärtust,
 • vähendades inimtöö vajadust,
 • tootes ise elektrit.

 

Tugevused

 • Spetsialiseerunud, kõrge kvalifikatsiooniga ja kogenud personal,

 • ISO 9001 kvaliteedijuhtimise sertifikaat,

 • tõhus teenindus ja lubaduste täitmine,

 • korrektne tarnimine, piisavad varud  ja pädev tehniline tugi,

 • usaldusväärsus finantsasjades.

Meie kontakt: Erik Joller, +372 655 1312, +372 56 498 660, erik.joller@energiatehnika.ee

 
Mingi sisu ehk...