ENERGIATEHNIKA OÜ

Inseneribüroo

X

 

Varasematel aastatel oleks lühike pingelohk tekitanud ainult valgustuse kerge väreluse – tänapäeval võib see peatada kogu tehase töö, põhjustades suurt kahju.

 

Järelvalvet võib teostada isegi üheainsa seadmega, mis mõõdab ja logib pidevalt elektrivoolu, pinget, võimsust ja energiat ning jälgib toitekvaliteeti ja lekkevoolu.

 

Kehtiv standard EVS-EN 50160 „Elektrijaotusvõrkude pinge tunnussuurused“ lubab jaotusvõrkude parameetrite väga suurt kõikumise vahemikku, mis ei taga alati tööstus-tarbijale nõutavat elektrikvaliteeti, põhjustades tootmise seisakuid ja seadmestiku rikkeid.

 

Lisaks võivad toiteprobleemid olla põhjustatud ka tarbija enda seadmestikust ning nt ülekoormatud või vales režiimis töötavate jaotusvõrgu osadest.

 

Kui teil on tarvis tagada kvaliteetne elektritoide, jälgida toitekvaliteeti või kahtlustate ülekoormusest, häiringute, lekke- või uitvoolude, maanduse vm probleeme, võtke meiega kindlasti ühendust.

 • Paigaldame elektrienergia analüsaatorid elektrijaotuskeskustesse;

 • teostame automaatsed mõõtmised ja logime võrgusündmusi kokkulepitud ajavahemiku - päev, nädal, kuu, aasta vm - jooksul;
 • analüüsime logitud võrgusündmusi ja nende statistikat: katkestused, ülepinged, alapinged, siirdeprotsessid, moonutused, kõrgemad harmoonilised komponendid, värelused, asümmeetriad, lekkevoolud jne;
 • pakume välja lahenduse, kuidas pinge kõikumise ja katkemise riskide vähendada;
 • hindame elektrienergia kadusid kliendi jaotusvõrgus;
 • analüüsime koormustippude ja koormusgraafikute aktiiv- ja reaktiivvõimsust;
 • anname soovitusi reaktiivvõimsuse kompenseerimiseks ja
 • energiakadude vähendamiseks.

 

Kliendi kasu

 • Aruanne spetsialisti ettepanekutega elektrivõrgu olukorra parandamiseks, töökindluse suurendamiseks, häiringute ja energiakadude vähendamiseks.
 • Ülevaade kliendi elektrivõrgu isolatsiooni ja maandusühenduste seisundist ja elektrienergia kvaliteedist mõõteperioodil, sh kõigist esinenud võrgusündmustest.

 • Elektrienergia kaod vähenevad kuni 30% elektrivõrgu ja seadmestiku töörežiimide parandamise arvelt.
 • Elektrivarustuse kõrgem tehniline valmisolek ülekoormuste ja maandusvigade varase avastamise ja kõrvaldamise tõttu.
 • Ülevaade erinevate tootmisüksuste tarbitavast võimsusest ja energiast, soovi korral reaalajas interneti kaudu.
 • Ülevaade elektrienergia kuludest toodanguühikule.
 • Reaktiivenergia kompenseerimisel liitumispunkti voolu ja kaablite koormuse ning reaktiivenergia tasu vähenemine.
 • Abi energiaauditil või ISO 50001 rakendamisel, milleks võib saada toetusi.

 

Tehtud töid

 • Elveso ASi reoveepumpla toitekvaliteedi ja elektriliste koormuste mõõtmine
 • W-Glass OÜ tootmistsehhi toitekvaliteedi ja elektriliste koormuste mõõtmine
 • Linnamäe Lihatööstus ASi tootmistsehhi toitekvaliteedi ja elektriliste koormuste mõõtmine
 • Viljakuivati toitekvaliteedi ja koormuste mõõtmine Aru Põllumajanduse OÜs
 • Amber Museum OÜs restorani elektritoite kvaliteedi ja koormuste mõõtmine
 • Viimsi Vesi ASi veepuhastusjaama maandusseadme lekke- ja uitvoolude mõõtmine
 • Toitekvaliteedi ja maandustakistuse mõõtmised AW Neoon OÜs
 • Trammide kontaktvõrgu 600 V alalispinge kvaliteedi mõõtmine Helsingi Linnatranspordile (HKL)

 

Missioon

Pakkuda tööstuse ja energiasektori klientidele sobivaid

 • elektriajamite

 • jõuelektroonika

 • mõõte- ja testsüsteemide

lahendusi, tagades ohutuse ja kliendirahulolu.

 

Tugevused

 • Spetsialiseerunud, kõrge kvalifikatsiooniga ja kogenud personal

 • ISO 9001 sertifitseeritud kvaliteedijuhtimissüsteem

 • tõhus teenindus ja lubaduste täitmine

 • korrektne tarnimine ja pädev tehniline tugi

 • usaldusväärsus finantsasjades

Meie kontakt: Erik Joller, +372 655 1312, +372 56 498 660, erik.joller@energiatehnika.ee

 
Mingi sisu ehk...