ENERGIATEHNIKA OÜ

Inseneribüroo

X

 

 

Tööstuses ja majanduses on palju kasutamata energiasäästu võimalusi, mille üles- leidmine ja kasutuselevõtmine nõuab spetsialisti erioskusi.

 

Elektriajamid teevad ära hiigeltöö, kulutades u 50 - 60% kogu toodetud elektrienergiast pumpamiseks, doseerimiseks, tõstmiseks, liigutamiseks, protsesside juhtimiseks, detailide töötlemiseks jne. 

 

Kaugeltki kõik kasutatavad elektriajamid ei ole energiasäästlikud ega kasuta kõrge efektiivsusklassiga IE2 ja IE3 mootoreid, mida nüüd nõuab vastav EL direktiiv.

 

Tuleb silmas pidada, et mootori lubatud kasuteguri saavutamiseks on vajalik kvaliteetne toitepinge, õige koormusvahemik ning koormuse iseloomule vastav sagedusmuunduri häälestus. Kui need vajalikud tingimused on täitmata, võib investeering energiasäästlikku ajamisse osutuda isegi kahjulikuks.

 

Veelgi suuremad säästuvõimalused peituvad sageli elektriajamite juhtimise, järelvalve ja diagnostika, aga ka täiturite ja protsesside täiustamises.

 

Energiasäästlik ja täppisjuhtimine – saab tehtud!

 

Projekteerime, moderniseerime ja valmistame pumpade, ventilaatorite, kompressorite, konveierite, elektertranspordi, valtside, robotite; tööpinkide, saagide, stantside;  segumasinate, veskite, sõtkujate, raputajate, tsentrifuugide, ekstruuderite, pöördahjude, kerijate, kalandrite, trükimasinate, pakkemasinate, väravate;  kaevandus-, tekstiili-, paberi-, puidu- jt; masinate

 • käsi- ja automaatjuhtimisega ajameid;

 • sagedusjuhtimisega, sujuvkäivitusega, täht-kolmnurk- ja otsekäivitusega elektri-ajameid;

 • positsioneerajameid – püsimagnet-servo- või samm-mootoritega;

 • kiirusreguleerimisega ajameid;

 • momendireguleerimisega ajameid;

 • elektertranspordi veoajameid kontakt-liini või akutoitega, energiatagastuse ja -salvestusega;

 • tuulegeneraatorite elektriajameid;

 • ülikondensaatoritega katkematu toite allikaga elektriajameid.

 

Tulemused kliendile

 • Elektriajami koormuste arvutused, modelleerimine, mõõtmised ja kasuteguri määramine.
 • Tehniliselt sobiva ja majanduslikult ökonoomse lahendusega nõuetekohane elektriajami või selle moderniseerimise projekt.
 • Elektriajami toite- ja juhtseadmestiku koostamine, programmeerimine, paigaldus, häälestamine ja käikulaskmine.
 • Tehnilise dokumentatsiooni koostamine – elektriskeemid, kaablite loetelud, ühenduste tabelid ja mehaanikajoonised, detailide loetelud, riskianalüüs, kasutus- ja hooldusjuhendid, deklaratsioonid jne.
 • Elektrimootorite ja muundurite diagnostika ja ekspertiis, et rikke või avarii põhjuseid välja selgitada.

 

Tehtud töid

 • Laevamudelite katsebasseini vankri ja lainegeneraatori servoajamite projekteerimine ja paigaldamine Kuressaare Väikelaevaehituse Kompetentsikeskusele.
 • Pudelikorkimismasina servoajami ja automaatika välja töötamine firmale Eksamo OÜ.
 • AS Kalev šokolaadiliini peaelektriajami moderniseerimine ja üleviimine sagedusjuhtimisele.
 • Torupainutuspinkide ajamite üleviimine sagedusjuhtimisele firmale AW Neoon OÜ.
 • Tuulegeneraatorite pea pööramise elektriajami juhtimissüsteem AS-le Konesko.
 • Trammide GVT6 ja GVT8 juhtkontrolleri servoajamid Helsingi Linnatranspordi Trammiliiklusele (HKL).
 • Pumba sagedusjuhtimisega elektriajam 185 kW Aircom OÜ.
 • Rõhureguleerimisega 18,5 kW pumbaajami elektriseadmestik Eesti Maaülikoolile.

 

Missioon

Pakkuda tööstuse ja energiasektori klientidele sobivaid

 • elektriajamite

 • jõuelektroonika

 • mõõte- ja testsüsteemide

lahendusi, tagades ohutuse ja kliendirahulolu.

 

Tugevused

 • Spetsialiseerunud, kõrge kvalifikatsiooniga ja kogenud personal

 • ISO 9001 sertifitseeritud kvaliteedijuhtimissüsteem

 • tõhus teenindus ja lubaduste täitmine

 • korrektne tarnimine ja pädev tehniline tugi

 • usaldusväärsus finantsasjades

Meie kontakt: Erik Joller, +372 655 1312, +372 56 498 660, erik.joller@energiatehnika.ee

 
Mingi sisu ehk...